Vzhledem k aktuálně stále platným protiepidemickým opatřením jsou nadále mimo běžný provoz základní umělecké školy. Toto omezení se týká i studentů Akademie umění a kultury pro seniory, kteří tak zatím nemohou být osobně přítomni výuce.

„Základní umělecké školy mohou, je-li to organizačně možné, poskytovat výuku formou distanční výuky. Tříletý cyklus Akademie nebo jeho část ale nebude prodlužován, opakován ani nahrazován. Studenti, kterým skončí tříletý cyklus nebo kvůli důsledkům omezení nemohli absolvovat plánované výukové hodiny, se mohou do dalšího ročníku znovu přihlásit, avšak na jiné umělecké škole, která toto studium umožňuje,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Na tomto systému se domluvil odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy s řediteli Základních uměleckých škol, kteří Akademie provozují, a je také uveden v jejich Studijním řádu.

Akademie funguje v prostorách základních uměleckých škol zřizovaných hlavním městem. Vzdělávání v uměleckých oborech zajišťují kvalifikovaní pedagogové a specializovaní lektoři. V dopoledních hodinách se výuka koná ve vybavených učebnách, kde jsou k dispozici hudební nástroje a další pomůcky. Jedná se o projekt, jehož absolventi nezískávají vyšší stupeň vzdělání, avšak je pro studující zdarma.

Comments are closed.