Pod povrchem Karlova náměstí v Třebíči odkryli archeologové pozůstatky původního dřevěného vodovodu z 18. století. Vodovod pravděpodobně sloužil k zásobování kašen.

Při bádání v místech před Malovaným domem byla objevena zaniklá pec s pozůstatky kuchyňské keramiky, podezdívka po středověkém krámku i pozůstatky kůlových staveb. Dalším objevem je kamenné vedení dešťové kanalizace z 15. až 16. století a další drobné předměty. Po ukončení bádání bude z třebíčských nálezů uspořádaná výstava.

Zdroj obrázku: Město Třebíč

Comments are closed.