První etapa stavby atletického stadionu ve Šternberku je již hotová. Po dobu prázdninových měsíců bude probíhat zkušební zátěžový provoz, který obstarají atleti z Atletického klubu Šternberk  a od září letošního roku se areál otevře dětem školou povinným, sportovcům i veřejnosti.

Součástí atletického stadionu je šest drah v délce 400 metrů s vodním příkopem a 100 metrů dlouhý sprinterský sektor, nechybí sektor skoku o tyči, úseky skoku do dálky a do výšky, prostor pro vrh koulí, sektor hodu diskem a kladivem a pro hod oštěpem. Příjezd do areálu je možný z ulice Lidické (od Chytiličky) po provizorní komunikaci.

Celkové náklady projektu činí 44,3 milionů korun, město Šternberk obdrželo dotaci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 18 milionů. Samotná realizace díla je 39,5 milionů korun a zhotovitelem společnost VYSSPA Sports Technology s.r.o., Plzeň. V následující etapě se budou řešit areálové komunikace a infrastruktura atletického stadionu. V konečné fázi se postaví tribuna a zázemí pro uživatele atletického stadionu.

„Zastupitelé města rozhodli o vložení atletického stadionu do správy Domu dětí a mládeže Šternberk, příspěvkové organizace města,“ upřesnil starosta Stanislav Orság.

Dům dětí a mládeže tedy bude správcem areálu, bude zajišťovat provoz a údržbu a dále bude koordinovat rezervační systém. Informace o provozní době a rezervační systém budou zveřejňovány na webových stránkách domu dětí a mládeže, odkaz zde: https://www.ddmsternberk.cz/atleticky-stadion

Podle podmínek poskytovatele dotace na realizaci stadionu nemůže být majetek pořízený z dotace pronajat po dobu 10 let subjektu založenému za účelem podnikání či podnikateli, ale může být provozován buď přímo vlastníkem nemovitostí (tj. městem Šternberk), nebo prostřednictvím příspěvkové organizace města. Tímto nejsou dotčeny krátkodobé pronájmy např. spolkům či veřejnosti.

Stavba atletického stadionu vychází z konceptu urbanistické studie lokality zpracovaného v roce 2016 a schváleného vedením města. Rozlehlá plocha čtyřsetmetrového atletického oválu je svojí střední příčkou zaříznuta do svažitého terénu východo-západním směrem. Na východní straně je vymodelována masívní výkopová figura s terénním vysvahováním a na západní podélné straně je násypová hrana přeťatá podzemními železobetonovými rezervoáry. Dešťová voda ze zpevněných a dopadových ploch je jímána drenážním a kanalizačním systémem. Jejich vyústění je v podzemních zásobnících na dešťovou vodu, které jsou z vodostavebního železobetonu jako synergická stavební konstrukce umožňující svojí opěrnou funkcí násypového svahu. Dílo bylo doplněno o automatický závlahový systém, který pro závlahu středové travnaté plochy využívá dešťových vod ze zmíněných nádrží.

Projekt „Šternberk – Atletický stadion a terénní úpravy 1. etapa“, identifikační č. 133D531009579 byl spolufinancován z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, programu 13353 – Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024.

Zdroj: sternberk.eu

Comments are closed.