Kostnice, pietní místa, kde odpočívají tisíce mrtvých, se stala také vyhledávanými turistickými cíli. Při jejich návštěvě si však člověk chtě nechtě musí uvědomit pomíjivost lidského života. Připravili jsme pro vás 4 tipy na výlet do kostnice.

Mezinárodně známou kostnicí v Sedlci u Kutné Hory, kterou běžně za rok navštíví více než 400 tisíc návštěvníků a řadí se tak mezi nejnavštěvovanější památky Středočeského kraje. Kostnice je umístěna v podzemní kaplí hřbitovního kostela Všech svatých vystavěného ve 14. století. V 15. století byl kostelní hřbitov zrušen a exhumované kosti uloženy uvnitř i vně kaple. Roku 1511 je pak poloslepý mnich ze Sedlce seskládal do velkých pyramid. Po rušení klášterů císařem Josefem II. dostává se kostelík do majetku rodu Schwarzenberků, kde roku 1870 provedl stavební mistr František Rint originální výzdobu za použití kostí a lebek. Spočívá zde na 60 tisíc osob. Více informací naleznete: https://www.sedlec.info/

Menší kostnici nalezneme také v Mělníku v kryptě pod presbytářem chrámu sv. Petra a Pavla. Jako kostnice sloužila asi od poloviny 15. století do roku 1787. Do současné podoby byla po odborném zkoumání upravena univerzitním profesorem Jindřichem Matiegkou, zakladatelem československé antropologie. Lebky a kosti, kterých je zde 10 – 15 tisíc, jsou srovnány do obrazů kotvy, kříže a srdce, čili symbolů naděje, víry a lásky. Další informace naleznete zde: https://ticmelnik.cz/

Impozantní kostnici nalezneme také v Brně u kostela sv. Jakuba. Je zde pochováno dle odhadů více než 50 tisíc osob. Do podzemí byly ostatky přemisťovány již ve 13. století, a to až do Reforem Josefa II. který roku 1784 zrušil kostelní hřbitovy z hygienických důvodů. Ostatky ze zbylých hrobů byly přeneseny do podzemních chodeb a okolí kostela sv. Jakuby vydlážděno nepotřebnými náhrobky. Kostnice byla znovuobjevena při archeologickém průzkumu až v roce 2008, od roku 2012 je přístupná pro veřejnost. Více informací naleznete: https://www.brnenske-podzemi.cz/

Vůbec poprvé v historii se pro návštěvníky otvírá také barokní kostnice v Kolíně, která prošla důkladnými restaurátorskými pracemi. V kostnici se nachází bohatá ornamentální výzdoba, srovnatelná s kostnicí v Sedlci u Kutné hory. Ta bude slavnostně otevřena 20. září v rámci slavnostního otevření areálu chrámu sv. Bartoloměje.

Comments are closed.