Spolek Pestré vrstvy, pořádající mimo jiné stejnojmenný vlastivědný festival, zpřístupnil pomocí tzv. Pestrých stezek několik méně známých, ale zajímavých objektů v Ostravě. Jde o haldu Petr Cingr v Michálkovicích, einmannbunker u dolu Michal, hornickou pekárnu na Hranečníku a pozorovatelnu civilní obrany na Hladovém vrchu v Hošťálkovicích.

Dva tyto objekty – hornickou pekárnupozorovatelnu civilní obrany, mají návštěvníci nyní možnost navštívit i uvnitř. Interiér se jim zpřístupní po zadání kódu, který získají po zakoupení vstupenky za 40 Kč. Vstupenka platí do 30. 6. 2021 a zakoupením jedné vstupenky získají kód k oboum objektům. Navíc tak návštěvník přispívá k udržování Pestrých stezek.

Hornická pekárna na Hranečníku byla postavena na počátku 20. století jako součást kolonie Jan Maria. Aby měli její obyvatelé dostupné veškeré služby, vyrostla v kolonii nejenom pekárna, ale také prádelna, udírna nebo stodola.

Pozorovatelny civilní obrany zase hromadně rostly v 50. letech minulého století. Chránily důležité objekty nebo městské části před leteckými nálety. Ta Hošťálkovická byla funkční do 80. let.

Jak navštívit objekt Pestrých stezek?

  1. S koupí vstupenky obdržíte kódy k otevření zámků, které jsou platné do data vyznačeného na vstupence.
  2. Pomocí kódu otevřete zámek.
  3. Dbejte pokynů pro bezpečný vstup* a užijte si prohlídku objektu.
  4. Po prohlídce za sebou zamkněte a pootočte číselníkem.

*V pekárně doporučujeme použít svítilnu, abyste viděli na text, do pozorovatelny se sestupuje po železných kramlích a je třeba dávat pozor na hlavu.

Vstupenku s kódem můžete zakoupit zde. Více informací o projektu Pestré vrstvy/Pestré stezky, se dozvíte na oficiálních stránkách nebo FB profilu.

Zdroj: ostravainfo.cz

Comments are closed.