Patříte mezi stále rostoucí skupinu daňových poplatníků, jejichž platební schopnost byla negativně ovlivněna současnou krajně nepříznivou epidemiologickou situací? Pro tento případ Finanční správa v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu upozorňuje, na možnost požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky. Stačí podat vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá. Tato možnost se, samozřejmě, vztahuje i na poplatníky, mající potíže s úhradou daně způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru.

V žádosti je nutné uvést a doložit některý ze zákonných důvodů, pro které může finanční správa tzv. posečkání povolit. Například, pokud byly obtíže při úhradě daně prokazatelně způsobeny výskytem Covid-19. Finančnímu úřadu mohou být důvody žádosti doloženy všemi relevantními doklady, kterými se prokáže vliv výskytu koronaviru na ekonomickou situaci daňového subjektu a jeho potíže s úhradou daně, např. vliv mimořádných opatření, nemoci či nutné péče o člena domácnosti.

Pro doložení negativních dopadů na podnikatelskou činnost se může jednat například o seznam stornovaných zájezdů, letenek, vstupenek, akcí a související korespondence, porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele apod. Žádost by měla obsahovat i informaci, v jak vysokých splátkách a v jakých lhůtách může poplatník daň uhradit.

Žádost je možné podat zcela bezplatně až do 31. 12. 2020. Instrukce pro vyplnění, její vzor a bližší informace jsou dostupné na webu Finanční správy https://www.financnisprava.cz/

Comments are closed.