Nevzhledné místo mezi baťovými domy v ulici Erbenova volalo již několik let po rekonstrukci. Vedení města Otrokovice zadalo zpracování projektu, vyčlenilo finanční prostředky ve svém rozpočtu a nechalo zhotovit dvě moderní hřiště pro všechny věkové kategorie. Ve čtvrtek 19. listopadu 2020 byla obě hřiště s velkým předstihem oficiálně dokončena a předána městu. Děti a mládež si tak mohou hřiště vyzkoušet ještě před nástupem zimy.

„Ačkoliv mělo být v letošním roce dokončeno pouze dětské hřiště a v příštím roce pak hřiště víceúčelové, díky vysokému pracovnímu nasazení zhotovitele, společnosti Gartensa Plus s.r.o.  a také díky příznivým klimatickým podmínkám, byla zhotovena s předstihem, v termínu určeném pouze pro první etapu, a to ještě o měsíc dříve, než stanovuje smlouva,“ informovala Dita Doleželová z odboru rozvoje města.

Součástí obou hřišť jsou příslušné provozní řády, které budou doplněny v příštím týdnu. „Tímto bychom chtěli požádat o jejich řádné dodržování,“ upozornila dále Dita Doleželová.

Na žádosti občanů, zejména maminek, bude pískoviště opatřeno krycí plachtou, která zamezí nežádoucímu zanášení písku nevhodnými předměty či návštěvám toulavých koček. „Je třeba, aby vždy poslední odcházející návštěvník pískoviště přikryl, což nám bylo maminkami přislíbeno,“ uvedla závěrem pracovnice odboru rozvoje města.

Obě hřiště vyšla otrokovickou radnici na  2 344 801 korun. „Požadavek na výstavbu nového hřiště vzešel od komise pro místní části Baťov. Považuji to za dobře vynaložené peníze. Hřiště splňují současné standardy a budou dětem sloužit dlouhé roky. Věřím, že je ocení nejen děti samotné, ale také rodiče těch nejmenších, protože nyní mají krásné a bezpečné místo, které mohou bez omezení navštěvovat,“ uvedla starostka města Hana Večerková.

Zdroj obrázku: Město Otrokovice

 

Comments are closed.