vasdruhydomov.cz

V tomto týdnu toho bylo na sociálních sítích napsáno mnoho o rekonstrukci domu čp. 1561 na náměstí Dr. E. Beneše. Protože jsou tam prezentovány dohady a nepravdy, vedení města zveřejňuje (níže) informace, v jakém stavu se tato stavba skutečně nachází.

  • – ze strany města probíhají přípravné práce na vyúčtování prací, zhodnocení stavby, dokončení budovy a jejího uvedení do provozu,
  • – ve spolupráci s inženýrskou organizací, která stavbu dozoruje, se provádí vyhodnocení průběhu stavby, zda byla dodržena veškerá ustanovení smlouvy o dílo,
  • – do vyhodnocení stavby byl zapojen „právník města“, aby vypracoval odůvodnění k penalizaci dodavatele k případným nesplněným ustanovením smlouvy o dílo,
  • – v současnosti probíhají práce vně budovy, které jsou „zasmluvněny“,
  • – některé práce uvnitř budovy (např. zprovoznění elektroinstalace a vzduchotechniky, měření a regulace, ÚT, zkoušky a revize) jsou pozastaveny dodavatelem, neboť do dnešního dne nejsou namontovány všechny elektroměry od ČEZ Distribuce. Nicméně město udělá vše proto, aby na základě uzavřené smlouvy dokončilo stavbu a dostálo svým závazkům k ostatním partnerům. Znehodnocený „štítek stavby“, který nějaký vandal zašlapal do bláta, byl očištěn, vysušen  a umístěn zpět.

Ing. Milan Reiner, vedoucí odboru majetku města a útvaru investic

Zdroj: https://www.jirkov.cz/

Comments are closed.