vasdruhydomov.cz

Revitalizace ulice T.G.M. a přilehlých prostor

Od začátku dubna začala dlouho připravovaná revitalizace ulice T.G.M. a přilehlých prostor. Jako první byly zahájeny práce v úseku od náměstí Svobody po ulici Kleinerova. Před lékárnou v Saskově ulici byly zřízeny deponie materiálů a také prostor pro zásobování dotčených prodejen. Z tohoto důvodu došlo k dočasnému zabrání šesti parkovacích míst. Majitelé domů a prodejen byli o ztíženém přístupu do objektů během výkopu chodníku informováni. Do konce června by měl být tento úsek hotový, a to včetně nových výsadeb zeleně. Kácení stromů v místě bylo samozřejmě povoleno odborem životního prostředí.

Od května budou úpravy pokračovat v prostoru před kinem Sokol, před Sokolovnou a v Tyršově ulici. Řidiči i chodci tu musejí počítat s nutnými omezeními provozu, průchodu i parkování. Tato část by měla být hotova do září letošního roku. Povrch komunikací bude zhotoven z žulových kostek. V příštích letech by práce měly postupovat dále pěší zónou po ulici T.G.M. Končit by měly na Poštovním náměstí. Celá akce je naplánována do 31. 12. 2024.

Rekonstrukce Vinařické
Dne 11. dubna měla být započata rekonstrukce ulice Vinařická – úsek od ulice 28. října k ulici K Rovinám. Na základě zjištění, že vodovodní řad v místě je ve zcela nevyhovujícím stavu, je nutné před rekonstrukcí komunikace provést jeho obnovu (Vodárny Kladno – Mělník). Proto bude 1. 6. odfrézována asfaltová vrstva. Následovat budou výkopové práce v úseku 28. října a Vyšehradu. Od poloviny června asi do poloviny září budou vodárny pracovat na obnově řadu. Termín dokončení mohou ovlivnit počty obnovovaných přípojek jednotlivých nemovitostí. Následovat bude obnova vodovodu od Vyšehradu po první odbočku vpravo nad zatáčkou. Hotovo by mohlo být do konce září. Firma provádějící rekonstrukci komunikace bude po určitých úsecích s pracemi pokračovat ihned za vodárnami, aby nevznikala zbytečná prodleva.

Při obnově vodovodního řadu mají majitelé nemovitostí možnost provést rekonstrukci přípojek, kterou si ale musejí uhradit z vlastních zdrojů. Ušetří však za výkopové práce a asfaltový povrch.

Po dobu rekonstrukce bude probíhat svoz komunálního odpadu běžným způsobem, pouze je nutné popelnice přesunout k nejblíže průjezdné ulici.

V 1. etapě to bude k ulici 28. října nebo k ulici Vyšehrad. Z bočních ulic (Na Homolce, Sokolská, Svažitá, Přemyslova) do ulice V. Beránka. Ve 2. etapě budou místa ještě upřesněna.

Krajský most do Švermova

Začíná druhá etapa opravy mostu, kterou provádí Středočeský kraj, nikoli město. Až do konce června bude pro všechen provoz ve směru od centra Kladna do Švermova uzavřen most ve Slánské ulici. Objízdná trasa vede Huťskou nebo Pod zámkem a dále ulicí Průmyslovou. Opačný směr zůstává bez omezení. Druhá etapa opravy mostu zahrnuje zemní a bourací práce, práce se spřaženou deskou, mostním závěrem a zídkami, izolace mostovky, práce na římsách, opěrách a pilířích, pokládku asfaltu, osazení veřejného osvětlení a svodidel atd.

Uzavírka na Velkou Dobrou okolo Sletiště

Rekonstrukce propustků a rozšiřování vozovky v zúžených úsecích nad nimi pro větší bezpečí provozu je důvodem uzavírky silnice III/2385 z Kladna okolo Sletiště na Velkou Dobrou. Investorem stavby je Středočeský kraj. Hotovo by mělo být 19.června.

Propustek na křižovatce Libušiny a Lidické

Probíhá rekonstrukce a stavební úpravy propustku pod křižovatkou ulic Lidická a Libušina v Kladně. Důvodem je fakt, že při přívalových deštích docházelo k zaplavování křižovatky, protože propustek kapacitně nestačil. Město ho zároveň zvětšuje. Hotovo by mělo být do začátku léta.

Podprůhonské schodiště hotovo

Z ulice Rudolfa Knotka do Bukovské v Podprůhonu už stoupáte po novém schodišti. Zbývají sadové úpravy. Na žádost místních obyvatel bude schodiště a jeho okolí monitorovat městský kamerový systém.

Práce v Průchově ulici

Hlavní práce na revitalizaci Průchovy ulice jsou hotové, a to včetně nových parkovacích míst, veřejného osvětlení, vozovky, chodníků a schodišť. S jarem se pracuje na úpravách zeleně.

Revitalizace sídliště Sítná

Kompletně hotová je stavební část revitalizace Ostravské a Ústecké ulice – komunikace, chodníky i parkovací místa. Dokončeny jsou také propojovací chodníky ve vnitrobloku mezi oběma ulicemi. Na jarní měsíce zbyla úprava parku včetně obnovy vodního prvku na rohu Ústecké a Plzeňské.

Comments are closed.