vasdruhydomov.cz

Okružní křižovatka u zimního stadionu (Petra Bezruče / Železničářů / Ke Stadionu)
Trpělivost řidičů si vyžádá nutná výstavba okružní křižovatky (OK) na dopravně přetěžovaném křížení ulic u zimního stadionu. Toto řešení dopravního uspořádání je součástí plánů modernizace železniční trati Kladno – Kladno-Ostrovec.

Samotné výstavbě OK předcházela nezbytná a obtížná obnova vodovodu pod křižovatkou, kterou společnost Vodárny Kladno – Mělník a.s. (VKM) provedla za plného zásobování obyvatel pitnou vodou.

Právě rekonstrukce přivaděče o vnitřním průměru 60 cm a rozvodů o průměru 8 cm, které jsou významné
pro zásobování části Kladna, byla stavebně a technologicky náročná. „Vodovod musí být uložen v pětimetrové hloubce, což vyžadovalo rozsáhlý výkop. Kvůli zajištění kontinuálního zásobení pitnou vodou i během stavby bylo třeba postupovat po etapách dle provozních podmínek. V křižovatce uvnitř města je navíc řada dalších inženýrských sítí, které se vzájemně kříží. Od plynu přes elektro a telekomunikace po kanalizaci. Mnohdy o nich neexistují žádné záznamy a dělníci je nacházejí až při výkopových pracích, což samozřejmě značně komplikuje, a především zpomaluje postup stavby,“ vysvětluje náročnost rekonstrukce křižovatky kladenský primátor Milan Volf.

Litinové propojovací a uzavírací armatury na přivaděči mají hmotnost dvě stě kilogramů. Manipulace s nimi nebyla snadná a nasazení pracovních sil a techniky bylo také omezováno limity místa a předepsanými technologickými a bezpečnostními postupy nejen při spojování litinového potrubí v hlubokém výkopu. Práce na stavbě OK by měly být hotové do konce roku. Výstavba si vyžádá investici přesahující 9 mil. Kč s DPH.

Okružní křižovatka J. Čapka a Železničářů
Vzhledem ke stejným objízdným trasám a nutnosti připravit kladenské komunikace na zátěž při realizaci plánované modernizace železniční trati Kladno – Kladno-Ostrovec začala od poloviny října výstavba kruhového objezdu na křižovatce J. Čapka a Železničářů. I zde VKM při zachování zásobování obyvatel vodou obnoví před samotnou stavbou OK vodovodní řad. Cena stavby je více než 11 mil. Kč s DPH. Provoz na křižovatce by měl být obnoven od 5. prosince, pokud se nevyskytnou nečekané komplikace.

Výměna lávky nad podjezdem Kročehlavy
V říjnu odstartovala výměna lávky spojující ulici Anglickou se Základní a mateřskou školou Vodárenská. Nutné přeložky energetických sítí, které byly uloženy ve staré lávce, budou prováděny postupně v součinnosti s jednotlivými správci sítí. V první etapě došlo k demontáži jedné z lávek a tzv. energomostu. Zároveň byla zahájena obnova povrchu vozovky od kruhového objezdu Vodárenská–Vrchlického až po přechod pro chodce před ulicí Italská, a to včetně kompletní opravy chodníku na jižní straně podjezdu (i s nástupní hranou zastávky MHD).

“Práce je třeba se všemi zúčastněnými subjekty koordinovat podle aktuální situace zejména v závislosti na předem daném termínu balení vyfrézované komunikace. Některé předem oznámené termíny uzavírek se nám proto během stavby mírně přesouvají, za což se omlouváme. Součástí nezbytných prací souvisejících s novým uložením a ukotvením lávky jsou i tzv. „mokré“ procesy, které nelze nijak zrychlit,” vysvětluje vedoucí odboru dopravy a služeb Tomáš Fujan.

Poslední bourací práce si vyžádají kompletní uzavírku od konce října do 4. listopadu. Od 5. do 11. listopadu bude podjezd průjezdný kyvadlově, do 18. listopadu v obou směrech. Od 19. listopadu dojde k celkové uzavírce kvůli pokládce asfaltového koberce a instalaci lávky, kterou dodavatel stavby předpokládá v době mezi 26. a 30. listopadem.

„Vyfrézovanou vozovku jsme se rozhodli zpřístupnit, kdykoli to jen půjde. Protože bylo nutné odstranit větší vrstvu komunikace, než jsme předpokládali, pravidelně dosypáváme štěrk kolem kanálů a vpustí, aby byl podjezd průjezdný. Prosíme však řidiče o zvýšenou opatrnost při průjezdu stavbou a kritické zhodnocení, zda je jejich vůz schopný stavbou projet,“ upozornil Tomáš Fujan.

Výměna lávky bude stát necelých 7,1 mil. s DPH, rekonstrukce zmíněného úseku Vodárenské ul. přes 7,6 mil. s DPH.

Finalizace úprav obytného bloku Ostrovec – 1. etapa
Práce na revitalizaci části sídliště Na Vyhaslém, která zahrnuje např. nové chodníky, parkovací místa, umístění popelnic či výměnu veřejného osvětlení, jsou v samém závěru. Ve dnech vydání měsíčníku začátkem listopadu by měla za plné uzavírky probíhat pokládka asfaltového krytu v celé revitalizované lokalitě.

Oprava schodiště v Podprůhonu
Pokročila i oprava zchátralého venkovního schodiště z ulice Rudolfa Knotka do Bukovské ulice v Podprůhonu. Začala v září a potrvá minimálně do konce roku. Stavbaři sjednotí výšku a počty stupňů v jednotlivých úsecích. Schodiště bude respektovat vstupy do sousedních nemovitostí a bude vsazeno mezi dvojici bočních zídek z betonových cihel, které svým tvarováním zohlední původní řešení. Zábradlí bude jednostranné. Práce budou stát necelých 7 mil. korun s DPH.

Úpravy ulice Průchova
Hotová je obnova vozovky a přilehlého chodníku první poloviny Průchovy ulice ve směru jízdy. Sem je tedy možné již zajíždět a v části úseku i parkovat. Začala oprava druhé poloviny ulice blíže k centru. Tento úsek bude uzavřený pravděpodobně do 23. prosince 2021. Po dokončení revitalizace ulice se zvětší kapacita parkování o zhruba 56 stání, a to včetně vyhrazených míst pro hendikepované osoby. Budou opraveny spojovací chodníky u panelových
domů mezi Průchovou a Štechovou ulicí. Počítá se také s následnými finálními úpravami zeleně.

Revitalizace sídliště Sítná
Obnovou Ústecké ulice pokračuje revitalizace sídliště Sítná. Aktuálně zde probíhá výstavba parkovacích stání a navazujících chodníků. Položení finálních asfaltových povrchů vozovky je plánováno na první týden v prosinci. Proto je Ústecká ulice v současné době uzavřená. Stavebně dokončená je již kompletní oprava ulice Ostravská, kterou v létě projekt revitalizace začal. Pokračují tu ještě terénní a parkové úpravy, provoz je ale již plně obnovený. Současně se opravují propojovací chodníky ve vnitrobloku mezi oběma ulicemi.

Comments are closed.