vasdruhydomov.cz

Dotační program Jihočeského kraje „Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny pro rok 2020“ byl na základě rozhodnutí, Rady kraje vyhlášen a zveřejněn v pátek 2. října 2020. Jak je již patrno z názvu, cílem programu je podpora zpracování projektových záměrů pro hledání a nalezení efektivních opatření adaptace krajiny na klimatické změny tak, aby byla odolnější proti suchu i povodním.

Zájemci se od uvedeného data mohou seznámit s pravidly programu, stáhnout žádost o dotaci a konzultovat své záměry. Termín podávání žádostí je od 2. do 13. listopadu letošního roku do 12 hodin. Výše požadované dotace se má pohybovat od 50 tisíc do jednoho milionu korun. Celkově má kraj v rámci tohoto programu vyčleněny tři miliony korun.

Více informací naleznete na webových stránkách https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/programove-dotace-jihoceskeho-kraje, aktuální výzvy.

Comments are closed.