vasdruhydomov.cz

Až do 13. listopadu 2020 mohou podávat vysokoškoláci elektronické žádosti o stipendia. Konkrétně jde o stipendijní program kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva, v rámci kterého mohou žádat za přesně stanovených podmínek vysokoškolští studenti o krajské příspěvky.​

Navíc kraj zvýšil stipendia u některých oborů pedagogických a lékařských fakult, aby motivoval absolventy k vykonávání své profese přímo v regionu. Původně mohli vysokoškoláci získat 24 tisíc korun za akademický rok, studenti vybraných studijních programů nyní mohou dostat 48 tisíc korun ročně, pokud ovšem splní veškeré podmínky k udělení dotace.  V Karlovarském kraji nejvíce chybějí pedagogové základních, středních škol a také pracovníci školských poradenských zařízení.  V oblasti zdravotnictví schází všeobecní lékaři a zubaři. „Proto chceme podpořit přednostně studenty těchto oborů, kteří by po svém návratu mohli pomoci s naplněním kapacit v obou oblastech,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.

Elektronické žádosti je možné podat do 13. listopadu, 13 hodin, následně je však nutné do 20. listopadu 2020 odevzdat listinné dokumenty. Zájemci o stipendium naleznou veškeré informace na Školském portálu Karlovarského kraje.

 

Comments are closed.