Podnikatelé, kteří podnikají v nebytových prostorech statutárního města Karviné, nemusí i za listopad platit nájem. O odpuštění nájemného na své schůzi rozhodli radní.

„Rovněž jako v říjnu jsme se rozhodli prominout nájemné i za měsíc listopad, a to z důvodu eliminace rizik ekonomického dopadu na podnikatele v souvislosti s nouzovým stavem na území České republiky,“ říká primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD). Nájmy budou prominuty podnikatelům, kteří provozují svou činnost v objektech statutárního města Karviná a příspěvkových organizací. Jedná se o prodejny, provozovny a stravovací zařízení.

Není to poprvé, co Karviná prominula podnikatelům nájemné. Město tak učinilo již na jaře letošního roku, kdy rovněž platil nouzový stav. Radní odpustili podnikatelům nájemné za měsíce březen, duben a květen.

„Pokud potrvá nouzový stav i ve dvanáctém měsíci tohoto roku a provozovny budou muset mít dle vládních opatření zavřeno, budeme uvažovat o prominutí nájemného i za měsíc prosinec,” dodává primátor Jan Wolf (ČSSD).

Comments are closed.