vasdruhydomov.cz

S jarem řeší strážníci Městské policie Kladno velké množství stížností občanů na neukázněné a nezodpovědné majitele psů. Stížnosti se týkají jak obtěžování volně pobíhajícími psy, tak zejména neuklizených exkrementů na chodnících, trávnících a v parcích ve městě. Strážníci chtějí situaci řešit, pomoci však musejí i občané.

Každý pes chovaný na území města musí být od třetího měsíce života přihlášen v evidenci psů ve finančním odboru Magistrátu města Kladna. Podle veterinárního zákona musí být pes očipován. V březnu 2022 je v Kladně evidováno bezmála 6500 psů. Bohužel ne každý majitel zná platné vyhlášky, které se týkají jak volného pobíhání psů, tak čistoty ve městě.

Na vybraných místech musí být pes veden na vodítku, jinde může být na volno, ale musí mít nasazený náhubek. Psi odložení u obchodů musejí být přivázáni k pevnému bodu a opatřeni náhubkem. Každý psovod musí po svém svěřenci uklidit! Po městě jsou rozmístěny stojany s papírovými sáčky určenými ke sběru exkrementů. Tyto sáčky si mohou majitelé bezplatně vyzvednout také přímo na magistrátu.

Strážníci osobu, která zanedbá úklid po psovi, mohou řešit příkazem na místě a pokutou až do výše 10 tisíc korun. Problémem je, že pokud člověk venčící psa vidí hlídku, vše uklidí. Jinak tomu bohužel bývá, když strážníci nejsou v dohledu.

„Záleží na každém z nás, v jakém prostředí budeme žít. Strážníci budou tyto přestupky řešit vyšší pokutou. Apeluji však na ostatní spoluobčany, aby opravdu nezodpovědné pejskaře, kteří exkrementy neuklízejí, a hyzdí tak vzhled města, nahlásili na telefonickou linku 156. Ve spojení s kamerovým systémem umíme rychle reagovat, a zlepšit tím tuto neutěšenou situaci,“ vyzval ředitel Městské policie Kladno Michal Strieborný.

Comments are closed.