Nový padesátimetrový bazén na venkovním koupališti u Sletiště, ve stejném areálu kompletně zrekonstruovaný minigolf. Nejen tyto novinky patří k letní sezoně Sportovních areálů města Kladna. I dalších, zejména venkovních sportovišť si lidé mohou užívat bez sebemenších omezení.

Už první letní týdny ukázaly, že zájem o venkovní koupání je enormní. Proto jsem rád, že jsme dodrželi napjatý termín a s příchodem prázdnin byla otevřená obě kladenská koupaliště. Možná to většina obyvatel bere jako automatické. Jen letmý pohled do okolních měst ale ukazuje, že zdaleka ne všude se daří udržet sportoviště při životě, natož je významně rekonstruovat a modernizovat.

„Dovolím si tvrdit, že Kladno je nejen v tomto směru na naprosté republikové špičce. Chybělo ale málo a mohlo to být úplně jinak. Ještě před dvěma lety jsem s tehdejším vedení města vedl velmi vyostřené diskuse o financování kladenského sportu a městských sportovišť. Jako jednatel Sportovních areálů města Kladna a člověk, pro kterého jsou sport a pohyb zcela zásadní, jsem si uvědomoval, že bez podpory městského rozpočtu se údržba a rozvoj sportovišť rozhodně neobejdou. Totéž platí o dotacích pro mládežnické, dětské a další oddíly, profesionální nevyjímaje. Boj s tehdejším náměstkem Václavem Šubrtem o alespoň udržení nastavených financí byl zejména v roce 2020 velmi složitý,“ uvedl statutární náměstek primátora a jednatel společnosti Sportovní areály města Kladna Jiří Chvojka. „Hrozilo, že dobře fungující systém ne-li zastaví, pak významně utlumí, a to včetně dotací ze sportovní komise. Jeho názory se ovšem týkaly i dalších oblastí života včetně kultury. Pro své názory našel oporu i mezi některými členy tehdejších Kladeňáků. Pokud se tedy někdo ptá, proč jsem byl součástí změny radniční koalice, toto je ten nejzásadnější důvod. Už první měsíce po změně ve vedení radnice potvrdily, že moje rozhodnutí bylo správné, “ dodává Jiří Chvojka.

Kromě řady dalších projektů se podle Jiřího Chvojky podařilo zachránit zimní stadion, když nové vedení města našlo dostatek odvahy jít do tak zásadního, náročného a složitého projektu. Stejně tak se podařilo udržet, a dokonce navýšit finance pro sportovní oddíly. Vedle přímých dotací pro sporty s nejpočetnější základnou nebo hrající nejvyšší soutěže jen sportovní komise rozdělí každý rok peníze více než osmi desítkám sportovních oddílů, klubů a spolků. Další peníze nasměrovalo vedení města do důležitých oprav jednotlivých sportovišť.

Lesy, možnosti rekreace, aktivního trávení volného času – to vše nám návštěvníci odjinud závidí. Dobrým důkazem je výrazný zájem developerů o Kladno, zejména o jeho okrajové části. Jejich aktivity jistě nebudou pro stávající obyvatele jednoduché, přinesou jistá omezení, na druhou stranu dále posunou naše město mezi vyhledávané a žádané lokality s vysokou kvalitou života.

„Rozvoj Kladna spolu s dobrou péčí o stávající infrastrukturu jde ruku v ruce s dobrým a také odborně zdatným vedením města. Osobně mám zkušenost jak s kvalitními kolegy v komunální politice, tak s těmi méně zdatnými, či dokonce odborně zcela nevybavenými,“ podotkl Jiří Chvojka. „To, kdo bude mít šanci vést Kladno a rozhodovat o jeho budoucnosti, jeho obyvatelé určí už zanedlouho. Ať už se rozhodnou jakkoli, byl bych moc rád, pokud by se nenechali unést laciným tvrzením, že je Kladno rozbité nebo špinavé a potřebuje opravit. Kladno je zajímavé a možná trochu svérázné město. Proto ve svém čele potřebuje především osobnosti, které už dokázaly v politickém nebo profesním životě své kvality, a tím i přínos pro město samotné.“

Comments are closed.