Kladno se rozhodlo pro další strategický krok ke zlepšení oblasti energetiky. Řadu let provádí úsporná opatření a rozvíjí řízení městského systému, nyní celý proces upevní prostřednictvím certifikovaného energetického managementu. Díky němu může ve svých budovách dosáhnout dalších významných úspor.

Systém managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001:2019 je ideálním nástrojem, který v rámci energetického systému města identifikuje oblasti s vysokými energetickými výdaji, zaměří se na jejich snížení a zefektivnění využívání energií, tedy energetickou účinnost. Plněním parametrů certifikace tak Kladno prokazatelně dosáhne úspor výdajů na energie. Navíc tím město dostojí novým zákonným povinnostem na provedení auditu energetického hospodářství.

„Certifikací město získá ucelený a jasný přístup k inteligentnímu využívání energie, optimalizaci absolutní spotřeby i energetických zdrojů. Standard nám poskytne návody, jak provádět měření a vývoj spotřeby dokumentovat, jak zvyšovat energetickou účinnost a snižovat emise skleníkových plynů. Bude to ale nejen o dohlížení, zda se uživatelé městských budov a kanceláří chovají zodpovědně ke spotřebám energií, zda v městských budovách nepřetápíme a zda nepřehlížíme enormní úniky kvůli starým oknům a nezateplené fasádě,“ konstatoval radní pro oblast rozvoje města Ondřej Rys.

Jasnou zprávou, že je potřeba se na úspory energií i za cenu vysokých prvotních investic zaměřit, je fakt, že současná spotřeba městských objektů násobená navýšením cen energií může v budoucnu představovat až o desítky milionů korun ročně vyšší zátěž rozpočtu města, přičemž ceny mohou nadále stoupat. Již řadu let město vhodnými projekty spotřeby snižuje, zvyšuje také komfort pro uživatele budov, zejména škol, nicméně rozsah budov je obrovský a jejich stav není vždy po stránce energetické účinnosti ideální.

„Řada městských budov, včetně kladenských škol, nutně potřebuje rekonstrukce. Pro tyto potřeby připravujeme velký investiční projekt na roky 2023 až 2025 a máme již inteligentní nástroj obsahující téměř všechny informace o budovách. Nyní ale prostřednictvím normy ISO zavádíme průběžný a dynamický nástroj, který stojí na spolupráci s dodavateli energií a také na samotných uživatelích. Plníme tím podmínky dané zákonem a zároveň naplňujeme úkoly, které si město stanovilo v energetické strategii SECAP. Městský rozpočet přitom šetříme hned dvakrát, na přípravu certifikace jsme úspěšně získali dotační prostředky a zavádění samotné normy do praxe od roku 2023 přinese městu významné úspory,“ uvedl David Škorňa, koordinátor mezinárodních projektů se zaměřením na udržitelnou energetiku. Všechny projekty, ať už se jedná o SPARCS, nově také Glocalflex (spuštění od 1. 1. 2023) či
Encodes (před schválením), město smysluplně propojuje s přípravou investičních projektů na lokální úrovni. Vše směřuje k jedinému cíli – efektivní městské energetice.

Zajímavé na ISO normě je podle Davida Škorni také fakt, že oproti jednorázovému energetickému auditu, je ISO proces kontinuální, město se tak musí závazku energetické efektivity věnovat nepřetržitě a dlouhodobě. „V tom spatřujeme smysluplnost našich současných snah o dosažení udržitelnosti a soběstačnosti městského energetického systému. Nejde jen o krátkodobý populismus, naše zaměření je opravdové, děláme to pro další generace. Uspořené prostředky pak umíme opět dát na smysluplné projekty, i proto jdeme složitější cestou,“ podotkl radní Ondřej Rys.

Comments are closed.