Až do července se v Kladně koná Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se ho účastní společně s více než 30 zeměmi z celého světa. Cílem šetření je zjistit, jak jsou občané v jednotlivých zemích připraveni na výzvy současné doby, jako jsou změny na trhu práce či rostoucí využívání digitálních technologií v práci i mimo ni. Tazatelé se proto zajímají o pracovní zkušenosti a vzdělávání, ale i o uplatňování různých dovedností v každodenním životě.

Na vybrané domácnosti se obrátí pracovníci výzkumných společností Stenmark a Median. Rozhovor s tazatelem bude trvat přibližně dvě hodiny. Každý respondent obdrží za účast finanční odměnu 800 Kč. Pro úspěch šetření je zásadní, aby se co nejvíce oslovených domácností zapojilo, neboť jsou vybrané právě ony a podle mezinárodní metodiky nemohou být nahrazeny. Data budou uchována jako přísně důvěrná, budou zpracována hromadně a použita výhradně pro účely výzkumu.

Šetření pořádá Národní pedagogický institut ČR z pověření Ministerstva školství. Jeho výsledky dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu systému. Ukážou, kde jsou silné a slabé stránky našeho národa a kde je vhodné upravit vzdělávání tak, aby lépe odpovídalo našim současným potřebám.

Podrobnosti o výzkumu a kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.piaac.cz.

Comments are closed.