Hluboká lidskost, osobitá zemitá moudrost, odvaha vzdorovat, skromnost, břitký humor a svébytná kreativita s poselstvím. V polovině prosince by oslavily dvě výjimečné malířky – sestry Květa a Jitka Válovy – 100. narozeniny. Život a mimořádnou tvorbu nejznámějších kladenských dvojčat oslavuje v Kladenském zámku výstava fotografií Jiřiny a Jiřího Hankeho „Válovky 100“ a rozsáhlá expozice s podtitulem „Narozeniny / Pocta sestrám Válovým“, kterou připravila kurátorka Dagmar Šubrtová. Výstavy budou otevřeny do 19. února.

Jitka a Květa Válovy jsou úzce spjaty s rodným městem Kladnem a nevelkým domem v Bendlově ulici č.p. 6. Dům se stal útočištěm a středem jejich společného života, zůstaly tu s plným vědomím toho, co znamená tvořit na periférii, mimo centrum výtvarného dění. Založily si skromný azyl před oficiálním světem, kterému se nechtěly přizpůsobovat. Ve svých skromných ateliérech malovaly rozsáhlá celoživotní témata, aby se později staly respektovanou součástí historie českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století.

Než se tak stalo, obě sestry prožívaly dlouhé období nezájmu o jejich tvorbu. „Mnoho obrazů tehdy přemalovávaly, neměly peníze na nová plátna, vystavovaly jen zřídka a převážně společně se členy skupiny Trasa, tedy s Čestmírem Kafkou, Olgou Čechovou, Evou Kmentovou, Olbramem Zoubkem a dalšími. Toto úzké generační spojení umožnilo sestrám Válovým, a to pouze na doporučení svých kolegů, vytvořit několik děl do veřejném prostoru, a částečně tak vyřešit jejich nelehkou finanční situaci,“ předložila pohled do života významných kladenských rodaček kurátorka Dagmar Šubrtová.

V Kabinetu fotografie Kladenského zámku představují své fotografie, které vznikaly během života „Válovek“ významní kladenští fotografové Jiřina a Jiří Hankeovi. V dalších prostorách si pak návštěvníci mohou prohlédnout díla sester Válových zapůjčená ze soukromých sbírek a děl přizvaných umělců vytvořená na počest malířek.

„Představujeme díla sester Válových s osobním příběhem ze soukromých sbírek kladenských obyvatel. Své kresby a malby občas darovaly přátelům ze vzájemného obdivu, z přátelství nebo také jen za cigarety a láhev vína. Dost často neměly peníze, aby zaplatily běžné údržbové služby v domě. Tehdy nabízely svá plátna nebo portrétování příbuzných jako vyrovnání dluhu za služby, jako byly vymalování stěn, oprava rozvodů elektřin a vody či rádia a tak dále. Tyto obrazy stále čekají na své umělecké zhodnocení, pro laickou a odbornou veřejnost jsou tato díla zcela neznámá,“ prozradila kurátorka a dodala: „V další části představujeme autory, které sestry Válovy inspirovaly, ať už v tvorbě, motivem, přátelstvím nebo jejich životem. Někteří autoři obdrželi výzvu k vytvoření nového díla již před dvěma lety. Na výstavě se objeví obrazy, objekty a video věnované dvojjedinosti sester Válových s pokorou k jejich
výjimečnému malířskému dílu. Pozvaní autoři se objevují na výstavě společně s díly sester Válových, nikoliv kvůli konfrontaci, ale z důvodu blízkého setkání a porozumění.“

Kladenská výstava je součástí Roku sester Válových, v jehož rámci například také kutnohorská Galerie Středočeského kraje uspořádala ke stému výročí narození Jitky a Květy Válových výstavu s názvem Cesta předurčena osudem. K vidění bude až do 19. března 2023. V knižní podobě také vyšel rozhovor, vedla s Jitkou Válovou novinářka Marcela Pecháčková. V něm vypráví mimo jiné o dětských kresbách na pytlících od mouky,
souznění se sestřinou duší, škole sklářů a šiček, totálním nasazení v kladenské Poldovce, o studio u profesora Emila Filly, hanlivých výrocích Marie Majerové, totální izolaci nebo skrytých poselstvích jejich tvorby.

foto: Jiří Hanke
Jitka a Květa Valovy, foto z archivu sester Válových

Comments are closed.