vasdruhydomov.cz
Marcali je sice maďarské město, s Kyjovem ale má leccos společného.
Žije tam cca 11 tisíc lidí, mají tam nemocnici a vyrábějí lahodná vína.
Na setkání se představitelé obou měst dohodli na spolupráci v několika oblastech:
a) Spolupráce se školskými zařízeními;
b) Spolupráce na úrovni příspěvkových organizací;
c) Vzájemná propagace cestovního ruchu;
d) Spolupráce v oblasti sportu (výměnné pobyty, soustředění klubů, …);
e) Možnost čerpání externích zdrojů z fondů V4 (Visegrádská čtyřka).
Kyjovský místostarosta Antonín Kuchař je provedl městem i jeho okolím, navštívili například milotický zámek či Baťův kanál.
Maďarská delegace zítra pokračuje do Olomouce na setkání partnerských měst a obcí V4.
Zdroj: https://www.mestokyjov.cz/

Comments are closed.