Hlavní město společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy připravují celkovou rekonstrukci lanové dráhy na Petřín, která patří v hlavním městě k významným technickým a turisticky nejatraktivnějším místům. Od roku 1985 převezla již bezmála 55 milionů cestujících a v následujících letech ji tak čeká rozsáhlá oprava, která dotkne jak samotné tratě, tak i přepravních vozů pro cestující.
Technický stav lanové dráhy odpovídá době vzniku v polovině osmdesátých let. Od roku 1985 zde sice bylo uskutečněno mnoho údržbových prací jak na povrchové úpravě betonové desky, tak na opravách mostků a bezpečnostní zařízeních, v současné době je však nezbytné dráhu zrekonstruovat v celkovém rozsahu.
Součástí prací bude také změna jednotlivých vozů. Na ty zamýšlí hlavní město společně s DPP vypsat designovou soutěž prostřednictvím specializované firmy, která se zabývá průmyslovým designem. Následně bude vypsána veřejná zakázka na dodavatele vozů.
S výměnou vozů bude také spojena změna v bezpečnostním brzdném systému. V plánu je upuštění od složitějšího systému brzdění tzv. „na lano“, který by měl být nahrazen systémem brzdění tzv. „na kolej“. Jedná se o celosvětově používaný brzdný systém. Tato změna by také přinesla značné výhody do budoucna. Konstrukce dráhy se tím značně zjednoduší a nebude nadále třeba řešit složitý servis, kontroly a výměnu brzdných lan, vodících kladek a dalších návazných zařízení. Se změnou bezpečnostního brzdného systému bude souviset také výrazná finanční úspora při následné údržbě.
Díky rekonstrukci by se měla také zvýšit přepravní kapacita lanové dráhy až na 120 lidí. Rozsah navýšení kapacity bude nicméně záviset na konkrétním technickém návrhu. První cestující by se zmodernizovanou lanovkou na Petřín mohli svézt na konci roku 2023. Odhadované náklady na rekonstrukci tratě a nákup nových vozů činí zhruba 210 milionů korun.

Comments are closed.