Zástupci vedení statutárního města Liberec na pondělní tiskové konferenci představili návrh zcela nové varianty pro převod majetku města téměř za 1 miliardu korun, která se zásadním způsobem dotýká stovek bytových jednotek a řady bytových družstev.

„Jedná se o další z možností, jak problém s převodem bytů vyřešit ke spokojenosti obou stran, tedy jak města, tak konkrétních bytových družstev a družstevníků. Autorem návrhu je kolega radní a zastupitel Michal Hron, který se problematice intenzivně věnuje už od loňského května,“ říká primátor města Liberec Jaroslav Zámečník. To podle jeho slov ale neznamená, že ostatní, dosud předložené a diskutované varianty pro převod bytů, padají. „Naopak, zůstávají stále ve hře, byť některé už mají minimální šanci uspět. Protože ale ani jedna z dosud předložených variant nedospěla k finálnímu řešení a vyřešení problému s převodem bytů, snažíme se hledat i další nové cesty, což jistě uvítají i družstevníci a družstva, kterých se problém zásadně dotýká,“ dodává primátor Jaroslav Zámečník.

Nová varianta pracuje s možností, že by město kvůli převodu bytů poskytlo družstevníkům přímou finanční dotaci. „Pokud by zastupitelstvo tento dotační program přijalo a vyhlásilo, bude to znamenat, že s konkrétním družstvem vždy uzavřeme například kupní smlouvu, na základě které převedeme náš spoluvlastnický podíl za cenu obvyklou. Tím odstraníme veškeré pochyby o tom, zda postupujeme v souladu se zákonem. Současně vyhlásíme dotační program, kde každému družstevníkovi umožníme při vyplnění jednoduché žádosti požádat o dotaci, aby mohl svému družstvu uhradit závazek, který mu vznikne tím, že družstvo mu předepíše v dané výši k úhradě další členský vklad,“ popisuje základní metodiku nové varianty její autor zastupitel a radní Liberce Michal Hron.

Návrh takzvané „dotační varianty“ musí posoudit také příslušná ministerstva. Tedy ministerstvo vnitra, financí a pro místní rozvoj, kterým už město Liberec odeslalo žádost o posouzení nového návrhu a stanoviska, zda je tato metoda přijatelná a rovněž v souladu s legislativou.

Comments are closed.