Na základě značné poptávky o plochy zahrádek vytipovává město plochy,  kde  bude  možné  zahrádky připravit.

Rada města Liberce včera projednala možnosti vymezení náhradních zahrádek a vytvoření nových zahrádkových kolonií. V územním plánu byla pro možný rozvoj zahrádek nově vybrána lokalita ve Vesci – Nad Strání. „Tady byla v minulosti zpracována územní studie, která zde umisťovala rodinné domy. Už tato územní studie poukazovala na špatnou ekonomiku projektu, zejména s ohledem na vyvolané investice do přeložky vrchního vedení VN 35kV. Proto město v současné době zvažuje úpravu územní studie tak, aby na těchto městských pozemcích mohly být umístěny zahrádky,“ popisuje primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Při srovnání s ulicí Wintrova, kde je rozloha zahrádek cca 1,7 ha a počtu cca 67 zahrádek, lze předpokládat, že na vybranou lokalitu půjde umístit až 50 zahrádek. Započítat se totiž musí také vybudování odstavných stání a pěších propojení. Plochy ve Vesci – Nad Strání umožňují na rozdíl od ploch ve Wintrově ulici výstavbu drobných staveb typu oplocení, chatka, bazén a podobně.

„V novém územním plánu bylo vybráno několik dalších lokalit pro zahrádky, ať už na soukromých pozemcích nebo v držení státu. Pozemky ve vlastnictví státu bude město chtít získat. V novém územním plánu jsou zahrádky vymezeny v lokalitách Machnín -Tolstého, Horní Suchá u Liberce – Karlovská. Pro lokalitu ve Vesci – Nad Strání je nutné zpracovat studii rozdělení pozemků a vymezení veřejných ploch například pro parkování. Tuto studii zpracuje do konce srpna Kancelář architektury města Liberec,“ upřesňuje primátor Jaroslav Zámečník.

Comments are closed.