Město Louny již během první vlny epidemie vyčlenilo částku ve výši 3 miliony korun na pomoc podnikatelům, kteří museli své provozovny uzavřít či omezit jejich provoz. Během květnové výzvy byla městem poskytnuta formou daru celková částka 1,3 milionu korun.

V rámci listopadové výzvy, kterou schválila Rada města 9. listopadu 2020 je tak k dispozici až 1,7 milionu korun. O podporu  mohou žádat podnikatelé, kteří k 5. listopadu 2020 provozovali živnost v provozovnách umístěných na území města Loun a kvůli vládním opatřením přerušili nebo omezili provoz. Město poskytne částku 10.000,- Kč na maximálně dvě uzavřené provozovny žadatele s tím, že žádat je umožněno jak na pronajaté provozovny, tak na provozovny ve vlastnictví žadatelů.

„S kolegyněmi a kolegy radními vnímáme tíživou situaci majitelů uzavřených provozoven a proto jsme se rozhodli schválit podporu i v rámci druhé vlny epidemie. Podpora je v symbolické výši a nemá ambici suplovat podporu od státu. Můžeme to brát jako vyjádření sounáležitosti s místními podnikateli, kteří dlouhá léta pomáhají utvářet naše město a poskytují služby jeho občanům,“ uvedl k vyhlášené výzvě starosta města Pavel Janda.

Rada města také schválila prominutí poplatku za předzahrádky restaurací na období leden až červen 2020.

Comments are closed.