Program Trenéři ve škole, který už funguje ve více než dvaceti lokalitách napříč republikou, má za sebou pilotní ročník na kladenských základních školách. Šestadvacet trenérů z desíti klubů jen za loňský rok společnými silami odučilo v prvních a druhých třídách na 1400 hodin tělesné výchovy pro přibližně stejný počet dětí. I díky pozitivní zpětné vazbě se program od září rozšíří také do třetích tříd. Nejen o tom se rozpovídal koordinátor projektu Marcel Kučera v bilančním rozhovoru.

Co ukázal pilotní ročník programu na kladenských školách? Jaké jsou jeho největší přednosti a kde má
zatím rezervy?
Pilotní ročník programu ukázal, že je o něj zájem. To je důležité. Potvrdilo se, že tandemová výuka učitele s trenérem obohacuje hodiny tělesné výchovy a že děti baví. Určitě se najdou i rezervy, které přináší praxe. Většinou to jsou provozní a komunikační nedostatky, které průběžně odstraňujeme.

Je složité koordinovat projekt, který paralelně běží na všech patnácti městem zřizovaných základních školách?
Nebudu říkat, že vše bylo od začátku ideální, ale díky vstřícnosti všech zúčastněných jsme vždy společně našli rozumné řešení situace. Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení města, celému magistrátu, ředitelkám a ředitelům jednotlivých škol a jejich učitelkám i dvěma učitelům za úžasnou podporu, spolupráci a trpělivost. Díky všem těmto lidem jsme mohli přispět k výuce přibližně 1400 hodin tělesné výchovy pro zhruba 1400 dětí v prvních a druhých třídách.

Jakou máte po prvním roce zpětnou vazbu od ředitelů, pedagogů a samotných dětí?
Já většinou komunikuji s řediteli, kteří mi vyjadřovali svou spokojenost s programem. Občas se vyskytly provozní záležitosti, které jsme průběžně řešili. Při mých návštěvách některých hodin jsem se potkával i s učitelkami. Bylo příjemné slyšet, že program přijaly a že je obohacuje. Na základě spokojenosti všech zúčastněných jsme se dohodli na rozšíření programu v novém školním roce o třetí třídy. Dokonce nás oslovila další kladenská škola, že by se ráda připojila. Jsme na dobré cestě ji od září připojit k současným patnácti. Co se týká dětí, nebylo třeba slov. Stačilo sledovat jejich nadšení a radost z pohybu. Vždy jsem po navštívené hodině odcházel nabitý energií, která z dětí tryskala.

Jak byly kladenské školy na příchod trenérů připravené po stránce zázemí či sportovního náčiní?
Některé školy jsem již znal z minulých let, ostatní jsem poznal při jednáních s jejich ředitelkami a řediteli. Valná většina škol má vyhovující vnitřní i venkovní prostory pro cvičení. Naši trenéři umí využít ideální tělocvičny a hřiště, ale poradí si i se skromnějšími podmínkami. Proto jsme nenarazili na větší problémy. V některých případech si poradili i s dvěma třídami na malém prostoru. Co se týká sportovního náčiní, většinou jsem byl vybaveností škol mile překvapen. Pokud něco chybělo, trenéři si nosili vlastní pomůcky.

Do programu se v prvním roce zapojilo deset sportovních klubů a 26 trenérů. Za jakých podmínek se mohou programu účastnit a bude se jejich počet zvyšovat?
Mojí snahou je najít kluby, které se chtějí programu účastnit a vyberou vhodné typy trenérů. Tito trenéři absolvují třídenní kurz, na kterém se ukáže, zda jsou vhodnými kandidáty pro tuto činnost a zda se jí chtějí věnovat. Je to pěkná práce, ale určitě ne jednoduchá a ne každý se pro ni hodí. Je to jiné prostředí a jsou to jiné typy dětí, než s jakými se trenéři setkávají ve svých klubech. Tam jsou děti, které se danému sportu chtějí věnovat, ale ve škole se trenéři snaží zaujmout i děti, kterým z různých důvodů není pohyb blízký. Nebráním se jednat i s jednotlivými trenéry, kteří nemají podporu klubu. I pro ně je základní podmínkou účasti na programu absolvování kurzu. Průběžné doplňování trenérů je velmi důležité. Snažím se, aby na každý další kurz dorazil z Kladna nový trenér.

Kam projekt dále směřuje? Jaké jsou jeho krátkodobé a dlouhodobé vize a cíle?
Cíl je jasný, vytvořit pro děti co nejlepší každou hodinu tělesné výchovy. Zaujmout je pro pohyb a pomoci jim vytvořit si k němu kladný postoj. Dlouhodobá vize je rozšířit program až do pátých tříd a předat tělocvikářům na druhém stupni základních škol připravené děti pro další rozvoj. Všechna tato činnost směřuje k tomu, abychom zkvalitnili dětem život.

Co konkrétního jste se vy při práci na programu naučil? Překvapilo vás něco?
Já si hluboce uvědomil, že tento program, který vytvořila parta opravdových sporťáků, míří k podstatě. Je to šance, jak pomoci rozvíjet pohybové dovednosti dětí, zaujmout je pro pohyb, a tím zvýšit šanci, že se budou rádi hýbat i v dospělosti. Na to navazuje spousta dalších věcí ohledně zdraví a dalších aktivit v životě. Záměrně jsem se zatím nezmínil, že jsem přesvědčený, že to přivede i více dětí do sportovních klubů. Byl jsem mile překvapen, jak jsme byli úžasně přijati ve školách a jak bezvadně probíhala naše spolupráce. To je pro mě motivací do další práce.

Marcel Kučera | tel.: 777 346 848
marcel.kucera@treneriveskole.cz | www.treneriveskolekladno.cz

Comments are closed.