Rada města souhlasí s návrhem na udělení Medailí města Liberce devíti kandidátům. Jednotlivé nominace schválil Výbor pro  kulturu a cestovní ruch.

*Markéta Pechová (*1979), první česká handicapovaná plavkyně, která v roce 2019 překonala kanál La Manche (trasu zvládla uplavat za 12  hodin 31  minut).

*Milena Hercíková (*1936), učitelka a spisovatelka. Je autorkou 9 především poetických knížek především pro děti V Lidové škole umění, později přejmenované na Základní uměleckou školu, učila paní Hercíková až do roku 2016.  Z nepřeberného  množství žáků  vyrostli  milovníci  poezie  a  literatury.

*Sonja   Hefele   (*1949), propagátorka  kulturních  výměn  a  česko-německého  porozumění. Od roku 2005 se osobně podílí na dramaturgii, přípravách a organizaci Kulturních dnů Dialog Liberec – Augsburg.  V roce 2010 byla jmenována čestnou prezidentkou Německo-české společnosti v Augsburgu.

*Richard  Lukáš  (*1953), lékař,  ředitel  Krajské  nemocnice  Liberec. Od  roku  2003 byl primářem Spinální jednotky a od roku 2007 vedl  jako přednosta  Traumatologicko-ortopedického  centra  se  Spinální  jednotkou  Krajské  nemocnice Liberec. Dodnes působí v KNL jako generální ředitel a předseda představenstva KNL. Richardu Lukášovi byla koncem  roku  2019  udělena  čestná  medaile České  lékařské  společnosti  Jana  Evangelisty Purkyně.

*Jan  Šebelka  (*1951), novinář  a  spisovatel. Vystudoval  FAMU  Praha,  obor  dramaturgie  a scenáristika. Pracoval jako závozník, dělník, vychovatel, vedoucí internátu a v letech 1993 až 2014  byl  novinář  (Deníky,  OSVČ,  MFDnes).

*Vojtěch Pražma (*1943), vědec, výzkumník a inovátor. Prošel řadou funkcí na Strojní fakultě ČVUT, z nichž nejvýznamnější byla proděkan pro vědu a výzkum. V roce 1995 odešel z ČVUT a věnuje se  soukromému  podnikání.  Nyní  je  finančním, vývojovým  a  strategickým  ředitelem  firmy Modelárna LIAZ spol. s r.o. Pracuje  pro  nejvýznačnější  světové  firmy  v  oboru.  V  roce  1998  se  stal  členem ROTARY International v klubu RC Praha Staré Město. Po přestěhování do Liberce v roce 2004 se  stal  členem  klubu  RC  Liberec-Jablonec.  Po  dobu  členství  v  Liberci  byl  několikrát prezidentem klubu a obdržel 2x vyznamenání.

*Jaroslav Honců (*1939), lyžař a trenér. Pravnuk průkopníka lyžování, řídícího Jana Buchara. V  roce  1961  jako  výborný  lyžař  nastoupil  základní  vojenskou  službu  do DUKLY  v  Liberci,  kde  jako  záklaďák  závodil  v  běhu,  biatlonu  a  staral  se  i  o  tréninkový program. O dva roky později mu byla nabídnuta funkce trenéra. Patří k trenérským ikonám naší vlasti a neopominutelnou osobností lyžařského světa. V Liberci žije 60 let, a i nadále sleduje sportovní dění na jeho území. V posledních letech se na veřejnosti objevoval jako zastánce modernizace a rozvoje Skiareálu Ještěd.

*MUDr. Stanislav Taller (*1941), lékař, zakladatel moderní traumatologie. V roce 1966  nastoupil na chirurgické oddělení liberecké  nemocnice. V letech  1991 –1993  byl  jeho  primářem,  vletech  1993 –2001  pak primářem  Traumacentra  KNL.  Lékařem  úrazové  chirurgie  pak  byl  až  do  roku 2016. samostatně provedl kolem 15 tisíc operací, další tisíce pak jako asistent.

*Ing. Lumír Kučera (*1949), gymnasta a trenér. V roce 1967  začal  studovat  na  VŠST  v  Liberci.  Zpočátku  pomáhal  Okresnímu  svazu  sportovní gymnastiky s organizací Mistrovství republiky ženské gymnastiky, protože mužská v Liberci v té době neexistovala. Později se rozhodl, že mužskou gymnastiku založí a první trénink se uskutečnil  6.  ledna  1971. Léta  byl  předsedou  Okresního  svazu sportovní gymnastiky a členem Krajského svazu, pracoval jako člen režijní komise spartakiád a jako rozhodčí Jizerské padesátky.

Devět návrhů na udělení Medaile města Liberec projedná Zastupitelstvo města Liberec na svém únorovém zasedání. Medaile  města Liberec se  uděluje  jako  čestné  ocenění  za  občanské  zásluhy  o  město  Liberec  v jakémkoli oboru lidské činnosti. Medaili města Liberce lze také udělit za celoživotní zásluhy. Medaili odevzdává oceněné osobě jménem města Liberce primátor. Ocenění nelze odejmout.

 

 

Comments are closed.