Smyslem a cílem Národní soutěže muzeí Gloria musealis je prezentovat široké veřejnosti činnost muzeí. Ocenit špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví při tvorbě nových výstav a expozic. Prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit našeho kulturního a přírodního dědictví.

Úroveň projektů se za dobu konání soutěže neustále zvyšuje a je potěšitelné, že zdařilá rekonstrukce hořického muzea okouzlila odbornou porotu natolik, že Městskému muzeu Hořice udělila ocenění v XVIII. ročníku Národní soutěže Gloria musealis v kategorii Muzejní počin roku 2019. Soutěže se zúčastnilo 17 muzeí z celé České republiky.

Slavnostní předání proběhne ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Pro cenu si půjde ředitelka muzea MgA. Petra Zachovalová spolu s městským projektovým manažerem Bc. Martinem Bártíkem. Která z cen to bude, zůstává prozatím zahaleno tajemstvím.

Comments are closed.