Liberec dostane nový park. Místo, které bude důstojnou památkou a připomínkou osudu jedenácti příslušníků liberecké policie, kteří padli nebo položili své životy v odboji v průběhu druhé světové války. Park ponese název Sad Dr. Karla Jaroše.

Vládní rada JUDr. Karel Jaroš sloužil v Liberci od roku 1936. Po nastolení protektorátu zorganizoval a vedl skupinu, která se zapojila do odboje, aktivně spolupracovala se skupinou Tří králů, pomáhala budovat síť Obrany národa a podílela se na její činnosti. Karel Jaroš byl zatčen 3. května 1940, odsouzen za přípravu velezrady a dne 18.12.1942 popraven v Berlíně.

Park vybuduje město Liberec ve spolupráci s odborovou organizací Policie ČR Liberec. Obě strany dnes podepsaly memorandum o spolupráci. Financování zajistí Policie ČR, a to i pomocí veřejné sbírky. Pro tento účel již policie zřídila transparentní účet č. 119778899/0300 . Samotnou realizaci projektu provede město Liberec.

V současnosti je projekt ve fázi dokončování projektové dokumentace. Park je řešený jednoduše s hrušněmi, které si budou moci významní dárci adoptovat, lavičkami, cestou po kamenných nášlapech, informačními cedulemi a samotným památníkem podle návrhu Richarda Loskota. Památník bude tvořit strom se skleněnou plastikou kruhového tvaru se jmény padlých policistů. Ta budou proložena citáty ze služebních přísah od vzniku četnictva.

Park vznikne na prázdném pozemku v sousedství krajské knihovny a jeho součástí bude i památník věnovaný příslušníkům bezpečnostních sborů z regionu, kteří zahynuli při výkonu služby.

Comments are closed.