Město Nový Jičín pokračuje v obnově kamenného divadla Na Skalách. V rámci prací dochází k rekonstrukci zídek, zpevnění schodiště a kácení nemocných stromy. Na závěr budou instalovány nové lavičky, které už zůstanou v hledišti stabilně. Záchovné práce vyjdou na 724 tisíc korun, z toho 600 tisíc, díky členství města v Místní akční skupině Lašsko, uhradí dotace získaná ze Státního zemědělského intervenčního fondu.

„Nejde o tvorbu nových prvků, ale o zachování starého divadla tak, jak jej zde v roce 1929 nechal postavit německý okrašlovací spolek. Chceme pro další generace především uchovat kouzlo tohoto místa, kam chodí rád snad každý Novojičíňák. Některé zídky se již téměř rozpadly a schody byly částečně zaneseny nánosy hlíny. Na několika místech musely být zídky dokonce rozebrány až k základům a postaveny znovu, a to převážně z původních kamenů,“ řekl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Dojde také k vykácení kůrovcem napadených či provozně nebezpečných stromů. V závěrečné fázi rekonstrukce budou v divadle i jeho okolí vysázeny nové dřeviny. „V prostoru divadla uschly dva velké modříny. Ponechali jsme tam zbytky kmenů, asi metr vysoké.  Na každý bude připevněna kruhová deska a bude plnit funkci stolu. Na jedné z desek bude namalovaná šachovnice,” doplnila Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí na novojičínské radnici.

Se záchovnými pracemi začal již v roce 2016 spolek Opravíme kamenné divadlo. Město na jeho aktivity posléze navázalo.

Zdroj obrázku: Město Nový Jičín

Comments are closed.