vasdruhydomov.cz

Kladno se uchází o účast v mezinárodním projektu Zelené srdce Evropy (GHCE – z angl. Green Heart of Central Europe). Jeho cílem je péče o městské zelené plochy a jejich rozvoj. Celkem je v plánu investovat do rozvoje veřejného prostoru v rámci GHCE okolo 5 mil. korun, z toho 85 % pokryje podpora z evropských a státních zdrojů.

GHCE je součástí širšího programu Interreg Central Europe. „Při plánování jednotlivých aktivit v projektu vyjdeme z analýzy současného stavu zeleně. Dle jejích výsledků pak můžeme reorganizovat stávající plochy, zlepšovat stav zanedbanějších míst, vybavovat parky chybějícím mobiliářem, připravovat rozvojové projekty ve vybraných lokalitách a tak dále. Plánujeme také vybrat softwarové řešení pro efektivní správu zelených ploch. Software nám například pomůže hlídat koloběhy seče zelených ploch ve městě nebo plnit naplánovaná opatření a podobně,“ informoval kladenský radní pro rozvoj Ondřej Rys.

Městu tento projekt částečně napomůže plnit již dříve přijatou strategii pro klima a energetiku (SECAP) a Strategii udržitelného rozvoje (SUR), a to především v oblastech životního prostředí, adaptací na klimatické změny a kultivací veřejného prostranství.

„Jako pilotní lokalitu pro zlepšení stavu veřejného prostoru jsme do projektu vybrali náměstí Svobody a jeho okolí. Připravujeme zde obnovu a rozšíření zeleně, systém zadržování a využívání dešťové vody, doplnění vodních prvků i celkovou rekonstrukci zpevněných ploch a mobiliáře,“ upozornil radní.

K partnerům Kladna v GHCE patří chorvatské město Kaštela, slovinská Lublaň, polský Krakov či některé městské části maďarského hlavního města Budapešť.

Součástí mezinárodního konsorcia jsou také inovační a technologičtí partneři, např. německá INOVA nebo italská Univerzita La Sapienza University.

Pokud vše dopadne podle předpokladů a projekt bude hodnotiteli Evropské komise vybrán, první aktivity projektu, který potrvá 2,5 roku, se spustí v lednu 2023.

Comments are closed.