Moderní domy kombinující bydlení a komerční prostory pro kanceláře nebo služby, podzemní parkování, terminál s kvalitním zázemím pro cestující i řidiče.

Nejen to slibovala nová podoba lokality stávajícího autobusového nádraží. Projekt vzešlý z architektonické soutěže nyní radnice hodila do koše. Přišla s vlastním návrhem, který nechává parkování na povrchu a v podstatě zakonzervovává stávající stav. Dokonce kvůli tomu vedení města mění zásadní dokument stanovující pravidla pro urbanistický rozvoj centra města. Změnu regulačního plánu vyhlásilo město pět dnů po vyhlášení nouzového stavu. Pokud někdo odevzdá námitky po měsíční lhůtě, už k nim nebude přihlédnuto. Je to náhoda nebo záměrné vyloučení veřejnosti?

Kompletní obnova lokality stávajícího autobusového nádraží je natolik zásadní pro celé město, že na její podobu vypsalo na jaře 2016 tehdejší vedení kladenské radnice architektonickou soutěž. Její vyhlášení podléhá přísným zákonným požadavkům, na průběh i zadání dohlíží Česká komora architektů. Na základě podaných projektů zvítězilo studio Cuboid Architekti. „Úkolem soutěže nebylo pouze řešení vlastního autobusového nádraží, nýbrž koncepčně definovat celý městský blok vymezený ulicemi Dukelských Hrdinů, Gen. Klapálka, Dr. Vrbenského a Hajnova,” připomíná architekt Milan Vít z vítězného architektonického studia.

Spolu se svými kolegy vypracoval kompletní projekt, který dostal v listopadu 2018 stavební povolení. Proti jeho vydání se ovšem odvolal jeden z účastníků s vazbou na stávající vedení města. Nové vedení města v čele s Danem Jiránkem (ODS) nic proti podanému odvolání nepodnikalo, situaci se nesnažilo vyřešit. Učinil tak až krajský úřad, který odvolání zamítnul. Stavební povolení bylo na podzim loňského roku pravomocné.

Vítězný návrh studia Cuboid

Kladno mělo hotový projekt, mělo možnost čerpat více než 100 milionů korun dotaci na jeho realizaci. Přesto radní zůstali laxní. Navíc letos v lednu hodili veškerou práci i výsledek architektonické soutěže doslova do koše. Pověstnou „třešní na dortu“ našeho projektu pak byla informace ze začátku tohoto roku, kdy na základě „informace o ustoupení od záměru“ ze strany vedení města Kladna stavební úřad zneplatnil vydané právoplatné stavební povolení. „Tím zhasla i jen hypotetická možnost, že by se v budoucnu mohl projekt realizovat,” vysvětlil Milan Vít.

Vítězný návrh studia Cuboid

Postup města je zarážející i pro Českou komoru architektů. „Tento krok má svůj profesní a morální rozměr. Je s podivem, že vedení města zastaví přípravu stavby, do které město vložilo jistě nemalé finance a mnoho energie. Sám jsem pracoval dlouho v městské správě, takže vím, jak politici rádi shazují ze stolu věci, které připravila předchozí garnitura. Nevím, co stojí za rozhodnutím vedení Kladna změnit projekt a projektanta, i když nasnadě je mnoho scénářů,” řekl pro Kladenský měsíc Milan Svoboda z České komory architektů.

U zmařeného projektu a doslova vyhozených desítek milionů korun za jeho přípravu ovšem nezůstalo. Nyní vedení města ohlásilo, že má vlastní řešení autobusového nádraží. „V tuto chvíli ještě ladíme detaily projektu,“ uvedl v oficiálním prohlášení radní pro rozvoj Lukáš Hanes (ODS). Jako bonus stávající řešení označil nová parkovací místa či vybudování zázemí pro cestující.

„Z nadhledové perspektivy je zřejmé, že tento projekt víceméně pouze fixuje stávající stav, kdy redukuje plochu nádraží ve prospěch povrchových parkovacích stání. Z hlediska vývoje města tak i z mého pohledu nový projekt nic neřeší, je to jakýsi úkrok stranou,” komentuje návrh Milan Vít.

Kromě urbanistického řešení je však zarážející i způsob, jakým chce primátor spolu s radními prosadit horkou jehlou ušité řešení. K získání patřičných povolení totiž potřebují změnit regulační plán, který svou povahou de facto nahrazuje hromadné územní rozhodnutí. Jeho stávající podoba však vylučuje realizaci projektů jako je autobusové nádraží z dílny městského architekta Ivana Bergmanna. Jen pár dnů po vyhlášení nouzového stavu se na úřední desce magistrátu objevila informace o zahájení procesu změny regulačního plánu centra města. Na připomínky byla stanovena lhůta jeden měsíc. „Na připomínky po této lhůtě se nebude brát zřetel,” říká se doslova v dokumentu magistrátu.

Na dotaz, proč město zneužívá krizový stav pro utajovanou změnu regulačního plánu, nikdo z radnice neodpověděl. Lukáš Hanes pouze na svém facebookovém profilu uvedl, že takovéto dotazy jsou hyenismem ve chvíli, kdy je třeba řešit jiné problémy. Otázkou je, zda není hyenismem právě využití doby, kdy lidé prakticky na úřad nemohou, pro řešení tak důležitých otázek, jakými je budoucí podoba centra města. Jako hořce úsměvný pak působí fakt, že jen pár dnů po dotazu naší redakce se na úřední desce objevilo vyjádření, že by mohlo být přihlédnuto i k připomínkám vzneseným po rozhodné době. Těžko věřit, že se tak stalo náhodou. Otázkou je, zda skutečně k případným námitkám po lhůtě jednoho měsíce přihlédne. Ve hře je mnoho, zejména projekt Lukáše Hanese a jemu oddaných úředníků na kladenském magistrátu. Projekt, o němž mají odborníci vážné pochybnosti a netají se řadou výhrad.

Aktuálně navržené řešení

„Je zvláštní, že novou studii dělal městský architekt, podle názoru naší komory by městský architekt měl být odborným garantem a koordinátorem aktivit směřujících ke zlepšení vystavěného prostředí města, v němž působí, a ne dělat studie či dokonce projektovat,” připomíná další zvláštní okolnost tvorby autobusového nádraží Milan Svoboda.

O kvalitě radnicí hrdě oznamovaného řešení má pochybnosti i Milan Vít ze studia Cuboid. „Co je zjevné? Současné ocelové přístřešky autobusového nádraží jsou designově mnohem zdařilejší, než to, co se na jejich místě nyní chystá. Zcela vážně bych tak doporučoval stávající přístřešky zrenovovat a natřít a upravit jejich parter. Výsledek bude funkčně podobný, vizuálně dokonce lepší, rozhodně však ještě výrazněji levnější.” Nejen kvůli jeho slovům se budeme autobusovému nádraží, ale i dalším projektům připravovaných kladenskou radnicí, dále věnovat.

Aktuálně navržené řešení

Comments are closed.