„Jdu kolem zastávky u nemocnice, kde leží u vodního prvku polonahá bezdomovkyně. Následně míjím hlídku MP, která sedí na zídce u prvního věžáku ČSA a kouká na mobil, ze kterého je jednoznačně slyšet, že jde o vtipná videa… Proč MP nejedná?“ napsala jedna z obyvatelek Kladna na web města do systému „Otázky a odpovědi“. Z dotazů typu – proč hlídka jen projela kolem špatně zaparkovaného auta v sídlišti, k čemu je pořádková vyhláška, když jsou po městě vidět bezdomovci, na co je vlastně kamerový systém, když se z hospody ve dne vypotácí opilec a nikdo ho nepřijede zkontrolovat atd. – je zřejmé, že si veřejnost často neuvědomuje enormní šíři a systém práce městské policie ani fakt, že i strážník, je běžný zaměstnanec, který má během pochůzky ze zákona nárok na odpočinek. Povídali jsme si o tom s ředitelem Městské policie Kladno (MP) Michalem Strieborným.

Je v pořádku, že paní viděla hlídku sedících strážníků s mobilem v ruce?

Pokud má kdokoliv pocit, že vidí nepatřičné chování hlídky, má možnost strážníky natočit na mobil a záznam mi poslat, abych to mohl s hlídkou řešit. Zpětné stížnosti bez důkazů jsou již zbytečné. Chci však, aby si lidé uvědomili, že i strážníci jsou běžní zaměstnanci, kteří jsou, stejně jako všichni ostatní, chráněni pracovně právními předpisy a ve výkonu služby mají ze zákona nárok na pauzy. A to i během pochůzky, přičemž pauzy mohou strávit dle svých preferencí. Stále žijeme v právním státě. Je nutné brát v potaz, že strážník během pěší hlídky nachodí mnoho kilometrů a odpočinek je zapotřebí. Důležité je také podotknout, že dispečink přesně ví, kdo kde je, hlídky hlásí třeba i pauzy na kávu. Na druhou stranu, při výkonu služby se hlídka má věnovat své práci a nikoliv mobilu, proto jsou důkazy od veřejnosti opravdu podstatné.

A co automobilové hlídky?

U těch je to stejné. Navíc jsou auta napojena na GPS systém. Přesně tedy vidíme, kde se kdo pohybuje, a pokud se nám zdá, že hlídka někde stojí déle, žádáme vysvětlení. Že však někde hlídka stojí déle a sedí v autě, nebo během jízdy mine bez reakce špatně za parkované auto a pokračuje v jízdě rozhodně neznamená pochybení či nedbalost, to zdůrazňuji.

Můžete to vysvětlit?

V první řadě strážníci plní spoustu aktuálních úkolů, především požadavky občanů, kteří vyžadují kvůli něčemu jejich rychlou přítomnost. Rozhořčený občan si stěžuje, že mu jiný řidič stojí na jeho vyhrazeném místě, firmy si stěžují, že mají obsazená vyhrazená parkoviště, občan telefonuje, že našel injekční stříkačku, další potřebuje zvednout z invalidního vozíku, neboť upadl. Jinde občan oznamuje, že se mu nezdá ležící bezdomovec nebo shluk osob sedících na lavičce. Další občan volá, že jeho soused má dle jeho mínění puštěnou příliš nahlas televizi. Těchto akutních úkolů je enormní množství. Hlídka pak jede na výjezd k události a v tu chvíli se opravdu nemůže zastavovat u špatně zaparkovaného vozidla, prioritou je dané oznámení. Na druhou stranu, pokud ten prostor
strážníci mají, musí pružně reagovat na dění kolem sebe. Někdy se ocitnou v situaci, kdy se musejí rozhodnout, co je důležitější. Někdy oznámení na špatně zaparkované vozidlo musí ustoupit například rvačce nebo jiné žádosti o pomoc. Tak to zkrátka je. Takže z pohledu občana se může jevit, že strážník projíždí a záměrně nevidí špatně parkující vozidlo, ale nevidí, co je za tím, kam strážníci jedou a kdo v té době potřebuje pomoc. Věřte mi, že občané města Kladna si zvykli na určitý servis městské policie a chtěli by mít hlídky doslova na každém přechodu, na každé křižovatce, na každém dětském hřišti, u každého špatně zaparkovaného auta, to samozřejmě možné není.

Nedávno na web města přišla také stížnost, že v ulici Cyrila Boudy ráno před školou strážníci dohlíželi na děti na přechodu, ale nezasáhli, když se tu, mimo jiného, otáčela auta přes plnou čáru…

Stěžovatel správně poukazuje, že strážníci dohlížejí a umožňují bezpečný přechod dětí přes vozovku, zastavují vozidla. Nelze si dost dobře představit, že by se strážník, tak jak stěžovatel navrhuje, přestal věnovat dětem a během hlídání jejich přecházení by rychle skočil do vozovky a řešil případný dopravní přestupek. Dopravním přestupkům v souvislosti s otáčením vozidel na uvedené ulici se budou strážníci zase věnovat, až se zklidní situace po návratu dětí do škol.

Vraťme se ke zmíněné, tzv. „lavičkové“, vyhlášce, je tedy opravdu účinná?

Vyhláška prokazatelně nese své ovoce. Díky ní mají strážníci alespoň nástroj, jak vůbec žádat po bezdomovcích a nepřizpůsobivých osobách slušné chování hodné lidské bytosti. V mantinelech vyhlášky strážníci řeší nepřizpůsobivé chování lidí ve dne v noci, protože občané Kladna mají právo chodit po ulicích se svými dětmi, aniž by jim museli zakrývat oči před opilcem močícím na fasádu domu nebo, a takový případ jsme nedávno řešili, střechu zaparkovaného auta. Poctivou a tvrdou prací se podařilo od přijetí této vyhlášky alespoň část těchto lidí vychovat. Hlídky městské policie uložily v souvislosti s pořádkovou vyhláškou desítky pokut v řádech desítek tisíc korun. Ve většině případů se podařilo zajistit, aby sankcionované osoby uklidily po sobě nepořádek a opustily veřejná prostranství, kde přespávaly a doslova vytvářely brlohy.

Kde je tedy vidět největší pokrok?

Největší problémy byly v ulici Václavské náměstí v Kladně, kde se podařilo značnou část takovéhoto jednání vymýtit. Svědčí o tom děkovné emaily i prostá poděkování obyvatel okolních panelových domů městské policii. Já osobně nebo moje zástupkyně v lokalitě navíc stále provádíme namátkové kontroly, jak zde strážníci svou práci vykonávají. Druhou lokalitou jsou ulice Vítězná a ČSA. I zde se podařilo většinu nešvarů podchytit. Bohužel se tu stále pohybuje jedna bezdomovkyně, která naprosto ignoruje veškeré sociální, kulturní, hygienické nebo právní normy. Posílili jsme zde výkon služby strážníků, hlídky vykonávají obchůzkovou činnost po celé délce těchto ulic a jsou zde dennodenně.7

Jde o zmíněnou „polonahou“ bezdomovkyni?

Ano, nepříliš vhodné chování této ženy řeší hlídky opakovaně. Podotýkám ale, že se tato žena na veřejnosti neobnažuje zcela, jak by se mohlo zdát z použitého slova polonahá. Můžeme dokladovat, kolikrát jsme již v jejím případě zasahovali, pomáhali. Samozřejmě nejsme jasnovidci, abychom byli okamžitě připraveni na místě, kdykoliv se rozhodne k nějakému pobuřujícímu činu, to zkrátka není v ničích silách. Ani městský kamerový systém nevidí za všechny rohy. Je na občanech, abych chování, které se jim příčí, ihned nahlásili. Těm, kteří tak činí, opravdu děkujeme. Pak máme šanci rychleji zasáhnout. V souvislosti s touto ženou jsme řešili i pomoc strážníků obyvatelům ulice Štechova, kde žena měla léta jakýsi „brloh“. Pokud však člověk nedělá nic nezákonného, neohrožuje sebe či ostatní, jsou možnosti strážníků omezené. To je také potřeba si uvědomit.

Nemůžete tedy lidem nic nakazovat?

Žádným zákonem nelze zakázat pouhé sezení na lavičkách, zídkách apod., a to ani opilým osobám, bezdomovcům nebo osobám, které se jen hlasitěji baví, zapáchají atd.. Není zakázáno se nějak projevovat, být odlišný. Právo je zakotveno v Listině základních práv a svobod v článku 2 a v Ústavě ČR v článku 2 se říká: ‚Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.‘ Strážník může zasáhnout pouze, pokud tyto osoby dělají nepořádek ve smyslu odhazování odpadků a ničení věcí nebo obtěžují svých chováním ostatní, pokud páchají přestupek nebo trestný čin. Za porušení povinností lze díky „lavičkové“ vyhlášce uložit sankci na místě až do výše 10 tisíc korun, čehož strážníci samozřejmě také využívají, zároveň mohou přestupek předat správnímu orgánu. Hlídky tedy dělají denně maximum, ale někteří občané si pletou občanskou společnost s totalitou a žádají nemožné. Strážníci mohou vyzvat osobu, která odhodila u lavičky odpadek, aby po sobě uklidila, ale jestliže neuposlechne i přes uloženou pokutu, tak ji nelze fyzicky napadnout a donutit tak, aby po sobě uklidila. Dostane pokutu, to ano, ale nezbude nic jiného, než aby úklid zajistilo město, a to také nemůže být splněno během chvíle. Já chápu, že pohled na některé osoby bez domova je nepříjemný, bezdomovce nejde zcela eliminovat z intravilánu města, jak by si někteří lidé přáli. Alespoň část těchto lidí jsme naučili, že lavičková vyhláška není namířena proti nim jako lidské bytosti, ale proti jejich nepřizpůsobivému chování.

To ale neznamená, že jste rezignovali a necháváte je zcela být?

Rozhodně ne. Jak už jsem řekl, snaha o usměrňování chování bezdomovců je denním chlebem strážníků. Jednají neustále. To, že to někteří občané nevidí nebo nechtějí vidět, je jiný problém. Navíc strážníci nemají v popisu práce jen vyhánění bezdomovců z veřejných prostranství. Záběr městské policie je enormní. To také lidé často nevnímají.

Co dalšího tedy MP denně vykonává?

Veřejnost často vidí jen kontrolní a přestupkovou část naší práce. Náplň naší práce je ale mnohem širší, je opravdu také o pomoci každému, kdo to potřebuje. Když pominu opravdu častá oznámení na požadavky v souvislosti s dopravou, parkování na vyhrazených místech, na zeleni atd., tak velkou částí oznámení jsou právě požadavky na kontroly bezdomovců, nepřizpůsobivých, večer a v noci pak na rušení nočního klidu, závodění mladých řidičů v ulicích. Velmi časté jsou prosby invalidních spoluobčanů o pomoc. Pomáháme třeba v případech, kdy upadli a nemohou se zvednout, potřebují vyvézt do patra domu, kde není výtah atd. Přijímáme žádosti o pomoc při nastartování vozidel, hlavně v zimě. Zajišťujeme přechody pro chodce, zvláště v ranních hodinách. Kontrolujeme dětská hřiště, kam nás velmi často občané volají, že se jim zdá, že někdo šikanuje jiné děti. Hledáme a sbíráme odhozené použité stříkačky, vyjíždíme na různé domácí hádky a rvačky a další a další situace. V podstatě, když si vybavíte běžný život občana, tak v jakékoliv situaci nás občané volají. Opravdu, někdy si i jen potřebují popovídat.

V posledních měsících se zvýšil počet strážníků městské policie. Jak se vám to podařilo?

Intenzivní personální prací se dostává stále více nových strážníků do ulic města. Velký díl má i vedení Kladna, které  zlepšilo naše pracovní podmínky, vybavení i platové ohodnocení za dobře odvedenou práci. Zájemci o tolik potřebnou práci strážníka se stále mohou do našich řad hlásit.

Comments are closed.