Vedení Středočeského kraje bez ohledu na potřeby cestujících a své povinnosti jednostranně omezilo a zrušilo několik linek na Kladensku poté, co Statutární město Kladno (stejně jako desítky dalších obcí) pod nátlakem odmítlo podepsat tzv. Standardy dopravní obslužnosti.

Namísto věcné odborné diskuze kraj od 1. 9. 2022 vyňal linky MHD Kladno (601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 614 a 616) z tarifní integrace systému PID a na regionálních linkách PID nebude uznávat jízdní doklady MHD Kladno, naopak MHD Kladno nadále jízdenky PID uznává stejně tak, jako doposud.

Změny linek PID podrobně na webu www.pid.cz.

601
Nově dochází k prodloužení linky 601 do zastávky Rakovnická. Prodlouženy budou spoje nyní ukončené v zastávce Rozdělov. Linka 601 bude střídavě obsluhovat zastávky Smečenská a Rakovnická.

602
Na lince 602 spojující Švermov s centrem dochází k navýšení počtu spojů, v době přepravní špičky pojedou spoje již každých dvanáct minut místo současného intervalu15 minut. Z důvodu nedokončení opravy mostu v ulici Slánská (II/118) trvá dále vedení linky 602 ve směru do Švermova ulicí Průmyslovou. Trasy všech linek a četnost spojů se vrací do stavu v červnu před zahájením stavby okružních křižovatek. Linka 605 bude do zprovoznění obratiště Aquapark ukončena v zastávce Nemocnice.

V tarifu městské dopravy nedochází k žádným změnám!
I přes zveřejněná nepravdivá tvrzení Středočeského kraje příp. některých kladenských opozičních komunálních politiků mohou nadále cestující po příjezdu do Kladna vlakem nebo autobusem s jízdenkou zakoupenou v systému PID přestoupit do autobusu kladenské městské dopravy a bez úhrady dalšího jízdného dokončit svou cestu. Tato možnost platí i v opačném směru. Na linkách MHD Kladno jsou uznávány předem zakoupené jednotlivé jízdenky PID dvou a vícepásmové s dobou platnosti 30 minut a delší, dále plnocenné předplatní časové jízdné PID pro dvě a více pásem obsahující vždy pásmo 3. Zlevněné jízdné PID 50% a zvláštní jízdné PID 25% není na linkách MHD Kladno uznáváno.

Tarifní integrace a „Standardy“ v číslech
Od zahájení integrace v roce 2017 jsou v autobusech městské dopravy Kladno uznávány také vyjmenované jízdenky PID, umožňující kombinaci příměstské a městské dopravy. Částka, o kterou uznáváním jízdenek PID v autobusech Kladenské městské dopravy bude snížen výběr jízdného, byla při začátku integrace Kladenska organizátorem odhadnuta na 12 miliónu korun za jeden rok. Město Kladno od zahájení tuto částku každoročně hradilo a umožňovalo tak tarifní integraci systému PID a MHD Kladno. Naopak organizátor místo jím vypočítané protarifovací ztráty vracel zpět do tržeb MHD pouze 1 milion korun ročně. Na 12 milionů, kterými každý rok hradilo město Kladno propad v tržbách uznáváním jízdenek zakoupených v systému PID, zapomněl kraj i při výpočtu Standardů dopravní obslužnosti. Naopak nazývá Statutární město Kladno „černým pasažérem“, požaduje od něj do systému PID zaplatit dalších 12 milionů korun za rok a také toto město odmítá. Nadále však umožní jízdu městskou dopravou v Kladně zdarma po přestupuz linek PID železničních i autobusových a bude hradit chybějící  tržby v MHD.

Comments are closed.