Plzeň buduje další sportovní infrastrukturu, Sportmanie Plzeň bude pokračovat. Zastupitelstvo schválilo akční plán sportovní koncepce

Krajská metropole naplňuje svoji Koncepci sportu města Plzně na léta 2021 až 2030 pomocí akčních plánů. Zastupitelé města na březnovém zasedání schválili konkrétní akční plán, který má přispívat k rozvoji sportu na území města v období let 2021 a 2022. Vychází z jednotlivých cílů a opatření koncepce, podrobněji jej rozpracovává včetně finanční alokace a krytí u investičních projektů. Vzhledem k tomu, že je zpracováván na kratší časový horizont, může pružněji a variabilněji reagovat na možnosti rozpočtu města.

„Předkládaný akční plán je výstupem obsahujícím seznam projektů, kdy činnosti, které jsou plánované na rok 2021 a 2022, mají zajištěné financování a jsou v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2021 včetně střednědobého výhledu nebo byly součástí rozpočtového opatření schváleného Zastupitelstvem města Plzně na únorovém zasedání,“ vysvětlil na úvod první náměstek primátora Roman Zarzycký.

„Stěžejním cílem pro naše město je rozvoj sportovní infrastruktury města, která bude otevřená a dostupná pro veřejnost. V následujících dvou let vystavíme zázemí tréninkového centra pro fotbalovou mládež ve sportovním areálu ve Štruncových sadech, zahájili jsme stavbu víceúčelové haly v Krašovské, chceme zahájit realizaci výstavby náhradního areálu pro SK Neslyšících Plzeň, budeme opravovat a rozvíjet ostatní sportoviště v majetku města, chceme získat územní rozhodnutí pro zázemí triatlonové akademie v areálu Ostende, dokončit projektovou dokumentaci pro novostavbu tělocvičny v Křimicích, ale také chceme revitalizovat park za OC Plzeň Plaza. Jedním ze stěžejních cílů je spolupráce se sportovními kluby a podpora jejich činnosti. Chceme nadále pokračovat v pořádání mimořádně úspěšné Sportmanie Plzeň. Cílem je podpora dalších akademií mládežnických kategorií, ale i podpora univerzitního sportu a vysokoškolských sportovců. Součástí akčního plánu sportovní koncepce je ale i zlepšení podmínek pohybové rekreace a kvality života v Plzni. Finance máme také alokované na provedení studie lesních cest pro horská kola V Jámách. V oblasti sportu ale nezapomínáme na sportovní vyžití pro hendikepované spoluobčany či na programy pro seniory, pro matky s dětmi i pro menšiny,“ uvedl některé cíle na následující dva roky náměstek Roman Zarzycký.

„Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně, jakožto zpracovatel akčního plánu, zajistil sběr návrhů projektů ze strany jednotlivých nositelů aktivit koncepce, vyhodnotil jejich soulad s koncepcí a časovým rámcem. Akční plán byl rovněž projednán se zástupci městských obvodů a příspěvkových organizací města,“ dodal Přemysl Švarc, vedoucí Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně.

Text: Adriana Jarošová

Foto: Vizualizace interiéru haly v Krašovské (ilustrační obrázek)

Zdroj: plzen.eu

Comments are closed.