Vedení město Plzně opět přistoupí k podpoře svých občanů a místních firem, rozhodlo tak vzhledem k nově vyhlášenému nouzovému stavu. Na rozdíl od jara nebudou schvalována speciální pravidla poskytnutí podpory, jakými byla, pravidla obsažená v Plzeňské protikoronavirové dvanáctce. Na podporu v druhé vlně město plánuje vyčlenit finance v řádu několika desítek milionů korun.

„K poskytnutí podpory bude Plzeň přistupovat více individuálně, a to zejména proto, že tentokrát již stát vyhlašuje podpory v oblasti kultury, sportu a v oblasti nájmů. Domníváme se, že tato státní podpora pomůže minimálně v první fázi, a město by v některých případech mohlo navázat se svojí dotací,“ přiblížil primátor Martin Baxa.

Zdrojem financování aktuální „podzimní“ podpory jsou stále ještě volné finanční zdroje z původně alokovaných 250 milionů korun, jež má město Plzeň k dispozici jako nevyčerpané z „jarní“ podpory.

„Nadále budeme zejména zajišťovat podporu neziskového sektoru v sociální oblasti. Zde cítíme největší nápor a považujeme za nezbytné v tomto pokračovat,“ uvedl David Šlouf, radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem.

Comments are closed.