Rada města Plzně odsouhlasila zrušení vyhlášky č. 10/2019 o místním poplatku z pobytu. Zároveň zamýšlí poskytnout dary plátcům místního poplatku z pobytu, kteří tento poplatek z pobytu odvedli za období od 1. ledna 2020 do doby účinnosti vyhlášky, a sice ve výši takto odvedeného poplatku. Tímto opatřením chce zmírnit negativní dopady koronavirové krize na provozovatele ubytovacích zařízení na území města Plzně. Usnesení musí být ještě schváleno Zastupitelstvem města Plzně.

„Město Plzeň se snaží pomoci všem občanům a postiženým oborům koronavirovou krizí v našem městě. V návaznosti na přijatý soubor opatření města, která byla přijata na zmírnění negativních dopadů pandemie, jsme nyní připravili podporu cílenou na sektor cestovního ruchu, který byl v Plzni velmi zasažen, protože je orientován především na kongresovou turistiku a zahraniční hosty. Město proto chce zrušit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu. Dané opatření by mohlo pomoci přispět k obnově cestovního ruchu po skončení pandemie. Zároveň navrhujeme poskytnout dary plátcům místního poplatku z pobytu, kteří daný poplatek odvedli v období od 1. ledna 2020 do doby účinnosti této vyhlášky, a to v celé výši odvedeného místního poplatku. Jedná se o záměr přímé podpory pro provozovatele ubytovacích zařízení,“ uvedl David Šlouf, radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem města.

Provozovatelé ubytovacích zařízení místní poplatek z pobytu od jednotlivých poplatníků v průběhu roku 2020 vybírali a odváděli do rozpočtu města. Celkově bylo inkasováno za dané období cca pět milionů korun. Vzhledem k platnosti vyhlášky o místním poplatku z pobytu nelze tuto podporu realizovat formou vratek. Proto je navržen záměr podpory formou poskytnutí darů pro dané subjekty. Záměr se nevztahuje na příspěvkové organizace města, které jsou financovány přímo z rozpočtu města,“ dodala ředitelka Ekonomického úřadu Magistrátu města Plzně Hana Kuglerová.

Zrušení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku projednají zastupitelé města na únorovém zasedání, účinnosti by mělo nabýt od 9. února 2021. O znovuzavedení poplatku z pobytu město uvažuje od příštího roku.

Comments are closed.