Plzeň ve spolupráci s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM, z. s připravila vlastní systém, kterým chce seniorům nad 75 let pomáhat s registrací na očkování proti covid-19.
Plzeň, na jejímž území žije zhruba 9000 občanů starších 75 let, zřídilo Call centrum. V něm budou pracovníci a dobrovolníci na telefonech připraveni spolu s volajícím seniorem vyplnit registrační formulář. Pokud senior nezvládne vyplnění formuláře s asistencí přes telefon, dojde za ním po dohodě dobrovolník přímo domů. Senioři také budou mít možnost využít k registraci několik pracovišť, do nichž mohou přijít osobně. Call centrum Plzeň se spustí během tohoto týdne. Telefonní číslo bude známé v nejbližších dnech.
„Jsem velmi rád, že tak pomůžeme našim starším spoluobčanům, aby se bez problémů zaregistrovali, získali termín očkování a nechali se naočkovat, čímž si výrazně ochrání své zdraví. Senioři jsou nejzranitelnější skupinou a my jim chceme maximálně ulehčit celý ten proces, neboť v době koronaviru si už všichni vytrpěli dost. Uplynulé měsíce byly pro všechny velmi náročné,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.
Kromě Call centra připravuje Plzeň spolu s TOTEMem a městskými obvody také podporu seniorů, kteří žijí osamoceně a nemohou je na samotné očkování doprovodit rodinní příslušníci. Pokud o to senior na Call centru požádá, dobrovolník z TOTEMu ho doprovodí přímo do očkovacího centra. Mobilní senioři půjdou spolu s dobrovolníkem pěšky nebo využijí městskou hromadnou dopravu, imobilním občanům, nebo těm, kteří nemohou z různých důvodů použít MHD, bude zajištěn odvoz na očkování.

Comments are closed.