Rada města Plzně schválila vyhlášení mimořádného dotačního programu nazvaného Podpora sportovních organizací, provozujících sportovní činnost na území města Plzně v souvislosti s pandemií koronaviru. A to za období říjen až prosinec 2020. Podzimní vlna pandemie zásadním způsobem omezila možnosti sportovat, což má negativní dopad nejen na fyzickou průpravu všech sportovců, ale především na hospodaření sportovních organizací

„Jsem velmi rád za významnou podporu sportovním organizacím při druhé vlně pandemie koronaviru, kdy jsme na tento dotační titul předjednali alokaci finančních prostředků ve výši osmi milionů korun. Žádosti bude přijímat magistrátní odbor sportu od 10. do 17. března 2021. Více informací naleznou sportovní organizace na úřední desce města a na městském sportovním portálu po schválení finanční alokace Zastupitelstvem města Plzně, tedy po 8. únoru,“ uvedl první náměstek primátora Roman Zarzycký, do jehož gesce spadá oblast sportu.

Rada města Plzně schválila dotační titul jak pro neziskové sportovní organizace, tak pro podnikající právnické osoby v oblasti sportu. „Kompenzace je určena výhradně na časově omezené období říjen až prosinec 2020, a to do výše 250 tisíc korun,“ doplnil první náměstek Roman Zarzycký.

Comments are closed.