Magistrát města Teplice obdržel od Policie ČR spis k případu porušení krizových opatření vlády v hotelu Prince de Ligne. Úředníci magistrátu se s případem musí nejdříve detailně seznámit. Aktuálně lze k případu pouze uvést, že v řízení o přestupku,dle krizového zákona může úřad fyzickým osobám uložit pokutu v maximální výši 20 tisíc korun.

„Pokud došlé oznámení bude důvodné pro zahájení správního řízení, správní orgán zahájí řízení o přestupku. Celou věc úředníci projednají v souladu s krizovým zákonem a se zákonem o přestupcích,“ uvedl tajemník teplického magistrátu Marek Fujdiak.

Přestupků proti krizovému zákonu, které musí úředníci v současnosti řešit, jsou desítky. Od října 2020 bylo Magistrátu města Teplic předáno Policií ČR nebo městskými policiemi v ORP Teplice 171 oznámení. Správní orgán věci zpracovává postupně, podle časové posloupnosti.

Comments are closed.