vasdruhydomov.cz

Srdečně zveme k účasti v jubilejním 50. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022, jedné z největších a nejstarších světových výstav dětské výtvarné tvorby. Soutěž a následná výstava každý rok propojuje tisíce dětí a mladých lidí z celého světa, kteří tvoří výtvarná díla na společné téma. Odborná porota pak vybere nejlepší práce, které ocení medailí „Lidická růže“ nebo diplomem s čestným uznáním. Všechna oceněná díla jsou následně představená na společné výstavě v Lidické galerii.

Pro 50. ročník výstavy bylo zvoleno téma: MUZEUM

Tvořit můžete v nejrůznějších technikách: malbě a kresbě, grafice, kombinované technice, fotografii,
přihlásit můžete také trojrozměrné objekty nebo krátké filmy.

Soutěže a výstavy se mohou zúčastnit děti od 4 do 16 let a lidé s postižením bez věkového omezení. Přihlášky jsou otevřené pro nejrůznější typy škol, kroužky a volnočasová centra, děti se ale mohou přihlásit i individuálně. Všechny potřebné informace najdete na www.mdvv-lidice.cz/vyzva

Díla můžete do Lidické galerie přinést nebo zaslat až do 11. února 2022.

Přejeme hodně inspirace a těšíme se na vaši tvorbu!

V Lidické galerii je nyní k vidění expozice 49. ročníku výstavy na téma ROBOT a umělá inteligence, který představuje 945 výtvarných děl ze 71 zemí světa. Navštívit výstavu lze denně až do 31. ledna 2022. Součástí výstavy je i edukativní a tvůrčí koutek (nejen) pro děti.

Lidická galerie, Tokajická 152, Lidice www.mdvv-lidice.cz
duben až říjen: denně 9 – 17 h / listopad až březen: denně 9 – 16 h

Comments are closed.