17. zasedání zastupitelstva města 

PROGRAM:

1.Žádost o proplacení odsportovaných hodin Orel jednota Žďár nad Sázavou
2.Vyhodnocení DP Sportoviště 2021
3.Vyhodnocení DP Sport 2021
4.Vyhodnocení DP Organizovaný sport dospělých 2021
5.Vyhodnocení DP Kultura 2021
6.Inventarizace 2020 – odpis nedobytných pohledávek
7.Prodej pozemku p. č. 5373/2 v k. ú. Město Žďár lokalita PZ Jamská, ZR 1
8.Prodej pozemku p. č. 4669/115 v k. ú. Město Žďár lokalita sídliště „Vodojem“ ul. Špálova, ZR 7
9.Směna nemovitostí 44 členských obcí LDO Přibyslav (město Žďár nad Sázavou podílový spoluvlastník) v k.ú. Staré Ransko a k. ú. Hodíškov x LDO Přibyslav v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou
10.Směna lesních pozemků v k.ú. Slavětín u Oudoleně a k. ú. Staré Ransko – Obec Slavětín x 44 členských obcí LDO Přibyslav (město Žďár nad Sázavou podílový spoluvlastník)
11.Prodej pozemku p. č. 4669/81 v k. ú. Město Žďár lokalita sídliště „Vodojem“ ul. Kavánova, ZR 7
12.Prodej pozemku části p. č. 7971/2 v k. ú. Město Žďár lokalita sídliště „Klafar“ ul. Uhlířská, ZR 3
13.Prodej pozemku části p. č. 6209/7 v k. ú. Město Žďár lokalita ul. Smíchov, ZR 1
14.Prodej pozemků části p. č. 2166/1, 2136/1, 2164 a 2165 v k. ú. Město Žďár lokalita ul. Jungmannova, ZR 1
15.Žádost o prodloužení termínu k dokončení stavby – zámečnická dílna na p. č. 7311/4 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U Malého lesa“ ZR 1
16.Nevyužití předkupního práva města k pozemku p. č. 8037/30 v k.ú. Město Žďár lokalita Klafar ul. Barvířská, ZR 8
17.Prodloužení termínu pro vydání stavebního povolení pro výstavbu BD – Prima bydlení s.r.o.
18.Vyhlášení dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2021“
19.Návrh na vydání Změny č.4 ÚP Žďár nad Sázavou
20.Úvěr 2021
21.Rozpočtové opatření č. 2/2021
22.Informace o podání žádosti Ministerstvu spravedlnosti ČR o náhradu škody ve výši 3 976 871,- Kč a náhradu nemajetkové újmy ve výši 500 000,-Kč z titulu nesprávného úředního postupu dle zákona č. 82/1988 Sb.
23.Nezávislý právní posudek ve věci posouzení případné škody vzniklé v souvislosti s rozhodnutím soudu v pracovněprávním sporu p. H. H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4
24.Návrh na prominutí pohledávky
25.Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2020
26.Zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 23. 2. 2021
27.Různé

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
starosta města

 Zdroj: zdarns.cz

Comments are closed.