Jednou z nejvytíženějších křižovatek na území hlavního města je bezpochyby Vítězné náměstí v Praze 6. Na zdejším náměstí je plánována celková přestavba, jejímž cílem je uvolnit jeho střed, ulehčit dopravě a vytvořit zde nový veřejný prostor. Rada hl. m. Prahy proto na pondělním zasedání rozhodla o vypsání veřejné zakázky na odborné architektonické, projektové a inženýrské služby k propojení ulic Evropská a Svatovítská podél železniční trati za areálem kasáren Generála Píky.

„Komunikace spojující ulice Evropská a Svatovítská odlehčí Vítěznému náměstí v Praze 6 a bude důležitá pro jeho rekonstrukci. Momentálně běží změna územního plánu a magistrátní investiční odbor dnešním rozhodnutím rady vypíše soutěž na projektanta, jejíž vítěz mezitím připraví potřebné dokumentace. Očekávám, že změny územního plánu se dočkáme v příštím roce,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Zakázka, jejímž výsledkem bude komplexní projektová příprava včetně získání územního rozhodnutí, stavebního povolení a podkladů pro výběr zhotovitele samotné stavby, by měla být vypsána do konce letošního roku. Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na 14,5 milionu korun bez DPH.

Nové komunikační propojení Evropská – Svatovítská by mělo odvést část automobilové dopravy z prostoru Vítězného náměstí, tím budou vytvořeny podmínky pro lepší fungování náměstí, které je zatíženo nejen vysokou intenzitou silniční dopravy, ale i veřejnou dopravou.

Výstavba nového propojení těchto ulic umožní upravit samotné Vítězné náměstí. Tím by se mělo náměstí stát dostupnější pro veřejnost, vhodné ke konání různých událostí a v neposlední řadě se v této lokalitě zlepší životní prostředí.

Comments are closed.