Rozpočtová opatření, na jejichž základě město letos ušetří oproti plánovanému rozpočtu přes 43 milionů korun, přijali dnes vsetínští zastupitelé. K tomuto nepopulárnímu kroku byli nuceni sáhnout kvůli probíhající koronavirové pandemii. Díky ní dochází k výraznému snížení daňových příjmů, plynoucích do městské pokladny. Úsporná opatření se dotknou jak provozu radnice, tak městských příspěvkových organizací. Pozastaveny byly i některé investiční akce.

Podle posledních odhadů bude celkový propad příjmů městského rozpočtu ke konci letošního roku vyšší než 50 milionů korun. Plánované příjmy města zůstanou nenaplněny i přes kompenzační bonus státu, který činí 32,5 milionu korun.

Vedoucí pracovníci úřadu a ředitelé příspěvkových organizací byli proto vyzváni, aby ve svých rozpočtech hledali možné úspory a zvážili momentální nutnost plánovaných investic. Jejich společným úsilím se podařilo najít úspory za více než 43 miliony korun. Dočasně zastavena je například rekonstrukce hřiště u ZŠ Ohrada, odkládá se stavba autobusové točny v sídlišti Sychrov, zúžilo se zadání na modernizaci kamerového systému městské policie. Plošně byl o 10 procent snížen příspěvek města na provoz městských příspěvkových organizací. Nemalá částka bude uspořena na provozu samotného městského úřadu.

Obdobná opatření plánuje město i na příští rok, kde se počítá s propadem příjmů oproti loňsku o 50 až 60 milionů korun.

Comments are closed.