Vyznavače rybolovu čeká na rybníku Bažantnice dobrá sezona. Město už v listopadu loňského roku vpustilo do zdejší vody 500 kilogramů kaprů v ideální lovné velikosti a letos chystá další zarybnění. Povolenky k rybolovu v lesním tichu jsou již v prodeji.

Město Kladno převzalo na podzim loňského roku od nájemce zpět provoz rybníka Bažantnice ve stejnojmenném příměstském lese. I letos se tu chystá vytvořit ráj pro rybáře.

„Letos provedeme úpravu cest po obvodu rybníka a v průběhu dubna vyčistíme okolí bezpečnostního přelivu. Do začátku prázdnin chystáme podle potřeb další zarybnění,“ informoval kladenský primátor Milan Volf.

Prodej povolenek pro sportovní rybolov zahájil Odbor životního prostředí (OŽP) kladenského magistrátu, který je nyní provozem rybníka pověřen, již v březnu. „Povolenku vystavíme na počkání, abychom zachovali určitý komfort rybářů. Zájemci musejí počítat s tím, že jich opět můžeme vydat jen omezené množství, konkrétně pět desítek. Na celý rok stojí povolenka 2 000 korun, týdenní 1 000 a jednodenní 500 korun. Kolik ryb si můžete odnést domů a jak se v revíru chovat, určuje rybářský řád. Kromě jiných pravidel například platí, že si dospělý může s sebou vzít dítě do 15 let věku,“ uvedl Radovan Víta, vedoucí OŽP. Na dodržování řádu a kontrolu technického stavu rybníka budou dohlížet porybný a další řadový pracovník.

Les Bažantnice v Kladně-Kročehlavech nabízí veřejnosti i jiné kratochvíle. Kromě nekonečných procházek po lesních cestách s lavičkami k odpočinku také stezky pro cyklisty a bruslaře.

V lesním porostu bylo nezbytně nutné v uplynulém roce vykácet stromy napadené lýkožroutem a další dřeviny, na jejichž zdravotním stavu se podepsalo dlouhé sucho. Město se nyní ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR, který je vlastníkem zdejší části příměstského lesa, zaměří na minimalizaci vlivu lesního hospodaření na možnosti rekreace kladenské veřejnosti.

Kladno před několika lety rovněž obnovilo přírodní biotopy v okolí rybníka Bažantnice. Nařízená těžba je však zasáhla. „Po vyčištění okolí koryt dvou potoků od pozůstatků těžby počítáme s obnovou drobných tůněk, aby se v nich opět mohli zabydlet různí živočichové, které pak mohou návštěvníci lesa s patřičnou ohleduplností pozorovat,“ říká Radovan Víta. „Už nyní se například v mělkých přehrádkách vyhloubených v nivě potoka těsně nad rybníkem rozmnožuje skokan hnědý. Stavy dříve velmi běžného druhu obojživelníků se v posledních letech rychle snižují, o to vzácnější je možnost skokany v blízkosti Kladna pozorovat. Prosychání lesa vedlo k výraznému zvýšení počtu hnízdících párů strakapouda velkého, jehož dutiny následně využívá řada dalších druhů ptáků. Obsazeny byly téměř všechny ptačí budky pro drobné pěvce. Nejhojnějším druhem je sýkora modřinka. To vše je při procházkách lesem k vidění.“

Comments are closed.