Jako již tradičně pořádá v lednu Syndikát novinářů Vysočina výstavu Region Press Foto. Tento rok není navzdory velmi komplikované době výjimkou. Od 5. do 29. ledna 2021 jsou v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě k vidění fotografie z novin, časopisů i dalších tiskovin a internetových serverů z Vysočiny.
„Letos se účastní sedmnáct médií. Je to přibližně podobný počet jako v minulém roce,“ upřesňuje člen rady Syndikátu novinářů Vysočina a šéfredaktor Jihlavských listů Petr Klukan. Snímky jsou vystaveny hned vedle kongresového sálu a také ve třetím patře budovy B krajského úřadu. Bezmála 50 fotografií profesionálních i amatérských fotografů je pestrou směsicí dokumentárních, reportážních i výtvarných děl. Vedle profesionálních snímků tu lze nalézt i ty, které dokumentují každodenní život ve společnosti, krajinu nebo obec. I když nemusí být výtvarně dokonalé, byly pořízeny s láskou a úmyslem co nejlépe zachytit událost v daném místě. „Snímky jsou dokumentem doby, která je vždy jedinečná. Jejich význam je proto jednoznačný,“ dodává Petr Klukan.
V posledních letech je výstava koncipována jako putovní. O letních prázdninách by měla být k vidění v Jaroměřicích nad Rokytnou. Všem redakcím, které na výstavu dodaly své snímky, patří poděkování. Region Press Foto je první akcí Syndikátu novinářů Vysočina v tak zvaném „Havlíčkovském“ roce. Na konci října 2021 si připomeneme 200 let od narození slavného českého novináře a spisovatele Karla Havlíčka Borovského.

Comments are closed.