Město Kuřim prodloužilo smlouvu se Senior Taxi na další dva roky. Tato služba je určena na zajištění dopravy seniorů ve věku 70 let včetně a starších, kteří mají trvalý pobyt na území města Kuřimi. Možnost využít Senior Taxi je nadále poskytována i občanům, kteří jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P mimo tuto věkovou hranici. Zájemci o tuto službu, kteří splňují výše uvedené podmínky, si mohou vyřídit Kartu Senior Taxi Kuřim na podatelně Městského úřadu Kuřim a využívat tak Senior Taxi za zvýhodněnou cenu.

Comments are closed.