Sportovní kluby, oddíly a organizace aktivně působící na území města Velké Meziříčí mohou v termínu od 26. října 2020 do 6. listopadu 2020 zažádat o finanční podporu na svou činnost.

Na zářijovém zasedání schválili zastupitelé Grantový program podpory sportu na rok 2021. Celková částka, kterou si sportovci rozdělí, činí 6 900 000 korun českých, ze které je 5 200 000 korun českých určena pro mládež, 1 000 000 korun českých mládežnickým trenérům a 700 000 korun českých pro dospělé.

Zastupitelé podané žádosti vyhodnotí během listopadu a případné příspěvky žadatelům schválí na svém prosincovém zasedání.

Zájemci o grantový příspěvek naleznou všechny potřebné informace a dokumenty na webu města v sekci Grantový program podpory sportu pro rok 2021.

Comments are closed.