Mimořádným stipendiem oceňuje Západočeská univerzita společně s Plzeňským krajem a městem Plzní studenty, kteří univerzitu reprezentují na vědeckých, kulturních či sportovních soutěžích, rozvíjejí mimořádné aktivity nad rámec studia a dosahují vynikajících výsledků. Stipendia rektora, Plzeňského kraje i města Plzně mají hodnotu 20 tisíc korun, stipendium rektora za sportovní úspěchy je dotováno částkou 10 tisíc korun.

„Studenty vysokých škol podporujeme dlouhodobě. Se ZČU máme uzavřenu i smlouvu o partnerství, letos v květnu jsme univerzitě schválili dotaci ve výši dva miliony korun. Co se týká stipendií, na ta jsme vyčlenili 200 tisíc korun. Chceme tak ocenit úsilí talentovaných vysokoškoláků, podpořit je v jejich dalších aktivitách. Jsou pro nás velmi cenní a byli bychom rádi, kdyby si pro svůj budoucí život vybrali právě Plzeň,“ uvedl primátor Martin Baxa.

V tomto roce získalo stipendium rektora za mimořádné studijní výsledky a vynikající reprezentaci univerzity v odborných oblastech deset studentů, další desítku nadějných talentů ocenil rektor mimořádným stipendiem za sportovní úspěchy. Jedenáct posluchačů ZČU obdrželo stipendium hejtmana Plzeňského kraje a deset stipendium primátora města Plzně.

„Předávání stipendií pro mě vždy znamenalo velmi milou příležitost potkat se s výjimečnými studentkami a studenty. Letos bohužel situace není setkávání nakloněna, takže se slavnostní ceremoniál nemůže uskutečnit. I přesto chci ale vyzdvihnout význam mimořádných aktivit oceněných studentů. Svými studijními výsledky, zapojením do projektů, úspěchy v soutěžích, rozvíjením spolupráce nebo nezištnou pomocí inspirují a motivují ostatní. Oceňujeme tak výrazné studentské osobnosti, které si zaslouží poděkování a podporu,“ řekl rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

Comments are closed.