Budeme-li chtít navštívit přírodní rezervaci Peliny, zamíříme do  Pardubického  kraje. Přírodní rezervace se nachází na pravém skalnatém břehu posledního meandru Tiché Orlice před Chocní, na východ od choceňského zámku. Byla zřízena v roce 1948 a své jméno dostala podle Pelova mlýna, který se poprvé uvádí v písemných pramenech roku 1407.

Na jejích necelých čtyřech hektarech můžeme obdivovat nádherné 35-40 metrů vysoké skály a věže z opuky porostlé vápnomilnými květnatými bučinami. Skály vznikly jako pozůstatek křídového moře, které se zde rozlévalo před 90 miliony let. Zvětráváním opuky vznikly nápadné skalní útvary, kterých je zde zaevidováno celkem 21. Nejlepší pohled na ně se naskytne z parku na levém břehu řeky, kterým prochází červeně značená turistická stezka z Chocně do Brandýsa nad Orlicí. Kdo by se chtěl podívat na rezervaci z výšky, může si vyšlápnout nahoru na Doskočilovu vyhlídku.

Rezervace je bohatá na vzácné rostliny a živočichy. Najdeme zde například tařici skalní, lilii zlatohlavou či zvonek broskvolistý. Žije zde mnoho druhů ptáků a sov a také 50 druhů plžů. Kromě skal je součásti rezervace i krásný pěstěný park se stoletými stromy a sportovními a rekreačními objekty.

Comments are closed.