V jezuitské koleji probíhají od roku 2018 práce na revitalizaci zadního nádvoří. Rada města schválila dodatek, který završení prací posouvá na 30. září 2021. Poslední fázi poněkud pozdržel archeologický výzkum. Po odchodu stavebníků jezuitská kolej přivítá veřejnost a začne zde fungovat spolek Balbineum. Jezuitská kolej bude také napojena na pult centrální ochrany, a tím bude zajištěna proti vniknutí.

Všechny stavební práce se musely uskutečnit se zvýšenou citlivostí. Bylo nutné brát ohled na stáří budovy, její památkový status a také na fakt, že některé stavební úpravy v minulosti – zvláště za předlistopadového režimu – stavu jezuitské koleje velmi uškodily. Během prací, které začaly v roce 2018, byly nejprve odstraněny přepážky na zadním nádvoří, čímž vznikl okruh. Poté se k tomu samému přistoupilo ve sklepě. Ten byl ve velmi špatném stavu, a proto bylo nutné také zrekonstruovat odvětrávací systém. Díky těmto úpravám se jezuitská kolej provzdušnila a stabilizovalo se první nadzemní podlaží (tj. přízemí).

Poté byly odstraněny vrstvy přímo na ploše nádvoří. Většina z těchto prací proběhla v letošním roce. Nalezla se historická dlažba, a tak v jezuitské koleji proběhl detailní archeologický průzkum. Poté byl odstraněn starý štěrk a byla umístěna nová geotextilie. Právě z důvodu archeologického průzkumu došlo k určitému zdržení.

Celkové náklady za tuto etapu jsou přibližně 5 milionů Kč vč. DPH. Realizuje ji společnost RITUS s.r.o. z Nasavrk. Po dokončení bude nutné plánovat další etapy. Celková rekonstrukce jezuitské koleje by řádově přišla na několik set milionů Kč. Největší otázka ale spočívá ve využití tohoto rozsáhlého objektu, což je stále nevyřešená záležitost – přes veškerou snahu veřejnosti a města najít odpověď.

Publikoval: Mgr. Jan Jireš
Zdroj: mujicin.cz

Comments are closed.