V komunitním centru, které je součástí Kulturního centra Pivovar v Domažlicích, se připravuje výstava výrobků vzniklých tvořením uživatelů v sociálně – terapeutických dílnách v Meclově a v Domažlicích.

,,Vystavené ukázky této tvorby se budou měnit podle aktuální výroby předmětů a budou přístupné celoročně všem návštěvníkům v přízemí budovy,“ zmínila za organizátory výstavy Jana Buriánková.

Návštěvníci se budou moci těšit také na plánované tvořivé dílničky, na kterých si sami zkusí společně s týmem pracovníků i uživatelů vyrobit svůj vlastní výrobek.

Termíny tvořivých dílniček budou oznámeny v závislosti na vývoji protiepidemických opatření.

Autor: Josef Babor

Zdroj: domazlice.eu

Comments are closed.